print logo

Endemisk

Endemisk (gr. endemos - opphold på et sted) - Planter som bare befinner seg på et spesielt sted, og derved har en begrenset utbredelse. Motsatt av kosmopolitisk (gr. kosmos - verden; polites - borger, innbygger) utbredelse.

Publisert 4. feb. 2011 10:17