Endofytt

Endofytt - Sopp eller bakterie som har minst en del av livssyklus i vevet på innsiden av planten uten å forårsake sykdomssymptomer i planten. Endofytter kan imidlertid framkalle sykdom hos beitende pattedyr. F.eks. raigraset svimling (Lolium temulentum). Endofytt også i Festuca arundinacea.

Publisert 4. feb. 2011 10:17 - Sist endret 4. feb. 2011 10:17