Endosom

Endosom (gr. endon - inne i; soma - kropp) - Endocytose hvor makromolekyler utenfor cellen tas opp i en vesikkel omgitt av en membran (endosom). Endosomer kan fusjonere med lysosomer. Endosom kan også være en del av kjernen (karyosom (gr. karyon - kjerne). Nukleolus. Intranukleært legeme. Området i kjernen hvor det lages ribosomalt RNA.

Tidlige endosomer er små vesikler i endomembransystemet dannet via endocytose. De blir først dekket av klatrin. Deretter blir klatrin fjernet.

Publisert 4. feb. 2011 10:17 - Sist endret 12. nov. 2016 11:33