Endosom

Endosom (gr. endon - inne i; soma - kropp) - Endocytose hvor makromolekyler utenfor cellen tas opp i en vesikkel omgitt av en membran (endosom). Endosomer kan fusjonere med lysosomer. Endosom kan også være en del av cellekjernen (karyosom (gr. karyon - kjerne).

Tidlige endosomer er små vesikler i endomembransystemet dannet via endocytose, fra trans-Golgi nettverk. De blir først dekket av klatrin (clathrin). Deretter blir klatrin fjernet. Proteiner at typen RAP GTPase (RAB5) og SNARE (solubel  N-etylmaleimid-sensitiv faktor (NSF) attachment protein reseptor) deltar i transporten av vesiklene (vesikkeltrafikk)

Publisert 4. feb. 2011 10:17 - Sist endret 13. apr. 2018 08:30