Endosperm

Endosperm (gr. endon - inn i; sperma - frø) - Frøhvite. Lagringsvev i frø laget ved dobbel befruktning og som trengs for veksten av embryo eller den unge frøplanten under spiring. Opplagsnæring (lagringsvev) hos angiospermer som oppstår ved fusjon av den hannlige kjernen og de to polkjernene i embryosekken. Endospermen hos angiospermene lages etter befruktningen til forskjell fra gymnospermene hvor næringsvevet i frøet er tilstede i den hunnlige gametofytten før befruktning. Etter befruktningen dannes først en primær endospermkjerne som deler seg påfølgende ganger uten at det dannes noen cellevegg slik at det lages et flerkjernet protoplasma, eller så kan det dannes vegger rundt kjernene slik at det dannes celler (cellulær endosperm). En av cellene kan danne et haustorium som trenger ned i nucellusvevet og deltar i overføring av næring av omgivende vev til endospermen. Endospermcellene kan øke i størrelse og via endomitose gi endopolyploidi. Endospermen inneholder stivelse, protein og fett som oppløses ved hjelp av enzymer av den unge spotofytten, enten før modning av frøet eller under spiring. Hos f.eks. erter og bønner (exalbuminøse frø) blir endospermen absorbert av embryo under embryogenesen og lagret i frøbladene allerede når frøet er ferdig utviklet. Hos andre frø (albuminøse frø) f.eks. kornslagene, eksisterer endospermen fram til frøspiringen. Endospermen i kokosnøtt (Cocos nucifera) består av en flytende kokosnøttmelk.

 
Publisert 4. feb. 2011 10:17 - Sist endret 4. feb. 2011 10:17