print logo

Endosymbiont teori

Endosymbiont teori - Teorien som forklarer hvordan den eukaryote celle har oppstått og utviklet seg fra en prokaryot celle som har tatt opp andre mutualistiske prokaryote celler (endosymbionter). Disse prokaryote endosymbiontene har bl.a. gitt opphav til kloroplaster og mitokondrier. Kloroplastene i rødalger, grønnalger og høyere planter kommer sannsynligvis fra en cyanobakterie og mitokondriene fra alfa-proteobakterie. Mitokondrier og kloroplaster ligner prokaryoter med sirkulært DNA uten histoner, 70S-ribosomer, at proteinsyntesen hemmes av kloramfenikol og med en RNA polymerase (eukaryotene har tre). Hos andre algegrupper har det skjedd en sekundær endosymbiose hvor en organisme med plastide og kjerne tas opp av en annen organisme. Dette vises ved at kloroplasten hos disse algegruppene er omgitt av tre eller fire membraner, og at det finnes ekstrakromosomale genomer (nukleomorf). Det har skjedd en utstrakt overføring av gener mellom endosymbiontene og cellekjernen. Ribulosebisfosfatkarboksylase hadde muligens i starten til oppgave å fjerne oksygen (oksygenase), men fikk seinere også karboksylaseaktivitet som kunne brukes til CO2-assimilasjon.

Publisert 4. feb. 2011 10:17