print logo

Energi

Energi - Det er mange definisjoner på energi, og en av dem er evnen til å utføre arbeid. Energi finnes i mange former: varmeenergi, elektrisk energi, kinetisk energi, kjemisk energi, strålingsenergi, kjernenergi, osmotisk energi og potensiell energi. Se termodynamikk.

Publisert 4. feb. 2011 10:17