Enhancer

Enhancer (eng.) - Stykke av en DNA-sekvens hvor reguleringsproteiner kan bindes og derved kontrollere tid og sted for transkripsjonen av et gen, og som ofte kan ligge langt unna reguleringssekvensen.

Publisert 4. feb. 2011 10:17