Entalpi

Entalpi (gr. en - i; thalpos - varme) - Termodynamisk størrelse (H). H er summen av indre energi (E) og forandringsenergi (PV).

H = E + P x V

Publisert 4. feb. 2011 10:17