Epigeisk

Epigeisk (gr. epi - på; gaea - jorden) - Spiring hvor kimbladene løftes opp over jordoverflaten blir grønne og utfører fotosyntese når hypokotylen strekker seg. Frøbladene tømmes deretter for opplagsnæring og skrumper inn f.eks. spiring av bønner.

Publisert 4. feb. 2011 10:17