Essensielle (nødvendige) aminosyrer

Essensielle (nødvendige) aminosyrer - Aminosyrer som dyr eller mennesker ikke kan lage selv og må ha tilført via kosten. Plantene er den viktigste kilden til 9 essensielle aminosyrene som omfatter lysin, threonin, methionin fra aspartatfamilien, leucin, isoleucin, valin fra greinet aminosyrefamilien, tryptofan og fenylalanin aromatisk aminosyrefamilien, samt histidin. De essensielle aminosyre blir laget i greinete biosynteseveier i plantenes kloroplaster. Det er bare bakterier og planter som kan lage de essensielle aminosyrene.

Spesielt aminosyrene lysin, methionin, threonin og tryptofan blir det for lite av. Mangel på protein og de essensielle aminosyrene gir sykdommen kwashiorkor. Mennesker som lever på en ensidig diett av kornprodukter kan lett få for lite av aminosyren lysin. Spises samtidig belgfrukter og annet frø med høyt proteininnhold unngås en del av dette problemet. Biosyntesen av aminosyrene er regulert ved tilbakekoblingsløkker som senker aktiviteten til enzymer ved starten og greiningspunkter i biosynteseveiene. Aminosyrene blir også brutt ned i plantene ved katabolisme, bl.a. i trikarboksylsyresyklus og bidrar som energi til vekst. Reguleringsmekanismene og katabolismen gjør at plantemateriale generelt inneholder lave konsentrasjoner av frie aminosyrer, og det meste er bundet i proteiner. Aminosyrene har ikke bare en viktig funksjon i proteinsyntesen, men deltar som utgangsmateriale for å lage en lang rekke kjemiske stoffer i plantene.

Publisert 4. feb. 2011 10:18 - Sist endret 18. okt. 2016 14:37