Euglenoider

Euglenoider (gr. eu - ekte; glene - hulrom; eidos - formet) - Algedivisjon Euglenophyta med vesentlig encellete flagellater. Euglenofytter. Fotosyntetiserende og ikkefotosyntetiserende heterotrofe organismer. Finnes i både saltvann og ferskvann. Enkeltceller omgitt av en proteinvegg (pellikula, l. pellicula - liten hud) på undersiden av cellemembranen. Er bevegelige med to flageller festet i hulrom. Kloroplasterne er omgitt av tre membraner og inneholder klorofyll a og b; karotenoider i en lysømfintlig rød øyeflekk. Mangler stivelse, men lager paramylum (beta-1,3-glukose polymer som ikke gir blå farge med jod-kaliumjodid). Ukjønnet formering ved lengdedeling. Kloroplastene er kondensert som hos dinoflagellatene. Kan danne overlevelsesorganer i form av cyster. Fargeløse ikke-fotosyntetiserende former finnes.

Publisert 4. feb. 2011 10:18