Exon

Exon - Sekvens i DNA som koder for protein. Motsatt av intron som er en ikkekodende sekvens.

Publisert 4. feb. 2011 10:18