J

Jasmonat - Plantehormon laget fra linolensyre i røtter, skudd og frukt. Fremmer aldring, deltar i fruktmodning og dannelse av rotknoller i potet. Deltar også i lukking av spalteåpninger, dannelse av lagringsproteiner og hemmer cellevekst og spiring av frø og pollen. Jasmonater deltar sammen med salicylsyre i forsvarsreaksjoner mot insektsangrep og biotrofe patogener. Jasmonat er antagonist til plantehormonet cytokinin.

Jern (l. ferrum - jern) - Av mikronæringsstoffene i planter er det jern planten trenger mest av og jern kan tas opp av røttene som toverdig jern (ferro, Fe2+) eller treverdig jern (ferri, Fe3+). Jern er viktig for elektrontransport i redoks-reaksjoner i fotosyntese, respirasjon og nitrogenfiksering, og inngår i hemproteiner i cytokromer og i ikke-hem jernsvovelproteiner (ferredoksin, Rieskeproteiner). Jern er også nødvendig for klorofyllsyntese, slik at det er generelt mye jern i kloroplastene. Jernmangel gir mangel på elektrontransportører og kan gi fotooksidative skader.  Jern er lite løselig, spesielt ved høy pH. Plantene har forskjellige strategier for å skaffe seg jern.

Jernoksiderende bakterier - Jernbakterier. Bakterier som bruker toverdig jern (Fe2+) som elektronkilde og under oksidasjonen lages treverdig jern ( Fe3+ ).  I denne reaksjonen (Fe2+/Fe3+ med potensial +0.77V) er det relativt lite energi som blir tilgjengelig når oksygen brukes som elektronakseptor og derfor må store mengder jern oksideres. Treverdig jern blir utfelt utenfor bakteriene som jernhydroksid (Fe(OH)3).

Jord - Løsmaterialene som befinner seg over den faste undergrunnen. Kan deles inn etter geologisk dannelsesmåte i:

Jordstengel - Underjordisk stengel med skjellblad eller med arr etter blad.

Joule - Energienhet oppkalt etter den engelske fysikeren James Prescott Joule (1818-1889).

Juvenil (l. juvenalis - ungdommelig) - Ung