Q

Q-syklus - Reduserte kinoner frakter hydrogen (H+) over membranen og blir oksidert. Ubikinon i den indre mitokondriemembranen koblet til cytokrom bc1-komplekset, samt plastokinon i tylakoidmembraner kloroplaster tilknyttet cytokrom b6f, og som reduseres og oksideres ved elektrontransport og som deltar i en Q-syklus som frakter protoner over membranen. Protongradienten blir brukt kjemiosmotisk til å lage ATP katalysert av ATPsyntase.

Q10 - Verdi som sammenligner hastigheten på en biologiske prosess ved en temperatur med hastigheten når temperaturen er 10 oC høyere. Q10 for biologiske prosesser varierer mellom to og tre.

Terpenoider med bitter smak hos Quassia amara og andre arter i bittervedfamilien (Simaroubaceae). Avledet fra tetrasykliske triterpener. Har likhetstrekk med limonoider.

Quiescens (l. quiescere - å være rolig) - Eksogen hvile. Midlertidig stopp i utvikling eller aktivitet i plantenes livssyklus f.eks. i frø og knopper, som skyldes ytre ugjestmilde faktorer f.eks. vinter. Forskjellig fra endogen hvile ("dormancy") som skyldes indre faktorer.