Q

Q-syklus - Reduserte kinoner frakter hydrogen over membranen og blir oksidert. Kinoner (Q) i membraner i mitokondrier (ubikinon) og kloroplaster (plastokinon) og cytokrom bc1-kompleks som reduseres og oksideres ved elektrontransport og som deltar i en syklus som frakter protoner over membranen. To molekyler QH2 som blir oksidert gir to semikinon (QH×) og to elektroner til transport via cytokrom bc1-komplekset som kan disproporsjonere til QH2 og Q som derved kan frakte protoner over membranen.

Q10 - Verdi som sammenligner hastigheten på en biologiske prosess ved en temperatur med hastigheten når temperaturen er 10 oC høyere. Q10 for biologiske prosesser varierer mellom to og tre.

Quiescens (l. quiescere - å være rolig) - Eksogen hvile. Midlertidig stopp i utvikling eller aktivitet i plantenes livssyklus f.eks. i frø og knopper, som skyldes ytre ugjestmilde faktorer f.eks. vinter. Forskjellig fra endogen hvile ("dormancy") som skyldes indre faktorer.