Nettsider med emneord «Kunstig intelligens»

Publisert 25. sep. 2017 15:46
Publisert 23. sep. 2016 19:49

Teknologi blir en viktigere og viktigere del av medisinsk behandling. På Intervensjonsenteret på Rikshospitalet har vi nå innen robotikk oppgaver innenfor et par ulike applikasjoner for en robotplattform som vi har utviklet styresystemet for sensor control rundt en industrirobot (UR5). Robotplattformen er lagt opp slik at sensorinformasjon kan leses inn i systemet raskt nok til at vi kan kjøre kraftstyring og haptikk (fjernstyring) på den. Dessuten kan den ta inn video og ultralyd data med høy båndbredde.

Publisert 17. sep. 2015 08:40
Publisert 14. juni 2013 12:43
Publisert 31. mars 2011 10:11

The EPiCS project (2010 - 2014) is an Integrated Project (IP) funded by the European Union Seventh Framework Programme under grant agreement n° 257906. EPiCS is one of five projects funded in the FET proactive initiative "Self-Awareness in Autonomic Systems".

Publisert 11. mars 2011 17:33
Publisert 18. nov. 2010 14:50

I Robotikk og Intelligente systemer jobber vi ut i fra et ønske om å bidra i utvikling av stadig mer intelligente systemer. Dette kan være systemer som kan erstatte menneskelig dømmekraft eller utføre oppgaver vi ønsker å automatisere.

Publisert 4. nov. 2010 14:24
Publisert 4. nov. 2010 14:23
Publisert 4. nov. 2010 14:18
Publisert 4. nov. 2010 14:11
Publisert 4. nov. 2010 13:59
Publisert 4. nov. 2010 13:56
Publisert 4. nov. 2010 13:55
Publisert 4. nov. 2010 13:51