Nettsider med emneord «Robotikk»

Publisert 13. okt. 2017 10:08

The Eurobot competition is held yearly in France, and student teams compete in a task involving one or more mobile robots. Will you take the challenge and design a fully autonomous mobile robotic system that can make it to the top?

Publisert 25. sep. 2017 15:46
Publisert 23. sep. 2016 19:49

Teknologi blir en viktigere og viktigere del av medisinsk behandling. På Intervensjonsenteret på Rikshospitalet har vi nå innen robotikk oppgaver innenfor et par ulike applikasjoner for en robotplattform som vi har utviklet styresystemet for sensor control rundt en industrirobot (UR5). Robotplattformen er lagt opp slik at sensorinformasjon kan leses inn i systemet raskt nok til at vi kan kjøre kraftstyring og haptikk (fjernstyring) på den. Dessuten kan den ta inn video og ultralyd data med høy båndbredde.

Publisert 17. sep. 2015 08:40
Publisert 14. juni 2013 12:43
Publisert 18. nov. 2010 14:50

I Robotikk og Intelligente systemer jobber vi ut i fra et ønske om å bidra i utvikling av stadig mer intelligente systemer. Dette kan være systemer som kan erstatte menneskelig dømmekraft eller utføre oppgaver vi ønsker å automatisere.

Publisert 4. nov. 2010 14:23
Publisert 4. nov. 2010 14:18
Publisert 4. nov. 2010 14:11
Publisert 4. nov. 2010 14:08
Publisert 4. nov. 2010 13:59
Publisert 4. nov. 2010 13:56
Publisert 4. nov. 2010 13:55
Publisert 4. nov. 2010 13:51