English

Studielaben (STUDIELAB)

Postadresse Postboks 1080 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Gaustadalléen 23B
0373 Oslo
Stedkode 150538

Ansatte

Listen inneholder 10 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bergersen, Gunnar Rye Førsteamanuensis 90721202 gunnab@ifi.uio.no
Borge, Krister Avdelingsingeniør 97968672 (mob) kristebo@ifi.uio.no
Bukalska, Anna Maria Vitenskapelig assistent annambu@student.matnat.uio.no
Jensen, Siri Annethe Moe Universitetslektor +47-22840884 siriamj@ifi.uio.no
Løvold, Henrik Hillestad Universitetslektor +47 47810167 henrihlo@ifi.uio.no
Mirmotahari, Omid Førsteamanuensis +47-22857700 +47-45050045 (mob) 45 05 00 45 omidmi@ifi.uio.no
Paramanathan, Johan Vitenskapelig assistent johanpar@student.matnat.uio.no
Rajmohan, Tanusan Vitenskapelig assistent tanusanr@student.matnat.uio.no
Runde, Ragnhild Kobro Førsteamanuensis +47-22840144 ragnhilk@ifi.uio.no
Storleer, Stein Michael universitetslektor Institutt for informatikk 22840194 +47-99163232 (mob) 99163232 michael krøllalfa ifi punktum uio punktum no