Fredrik Jørgensen

Norwegian version of this page
Username
Visiting address Gaustadalléen 23B Ole-Johan Dahls hus 0373 OSLO
Postal address Postboks 1080 Blindern 0316 OSLO

Publications

  • Jørgensen, Fredrik & Lønning, Jan Tore (2009). A Minimal Recursion Semantic Analysis of Locatives. Computational linguistics - Association for Computational Linguistics (Print).  ISSN 0891-2017.  35(2), s 229- 270 . doi: http://www.mitpressjournals.org/toc/coli/35/2
  • Jørgensen, Fredrik (2008). Automatisk gjenkjenning av ytringsgrenser i talespråk, I: Janne Bondi Johannessen & Kristin Hagen (red.),  Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-471-7.  16.  s 204 - 213
  • Johannessen, Janne Bondi & Jørgensen, Fredrik (2006). Annotating and Parsing Spoken Language, In Peter juel Henrichsen & Peter Rossen Skadhaug (ed.),  Treebanking for Discourse and Speech.  Samfundslitteratur.  ISBN 87-593-1252-1.  Artikkel.  s 83 - 103

View all works in Cristin

  • Jørgensen, Fredrik (2008). Transkribert talespråk slik en datamaskin ser det.
  • Jørgensen, Fredrik (2007). Clause Boundary Detection in Transcribed Spoken Language. Show summary
  • Jørgensen, Fredrik (2007). The Effects of Disfluency Detection in Parsing Spoken Language. Show summary
  • Johannessen, Janne Bondi & Jørgensen, Fredrik (2005). Annotating Spoken Language.
  • Jørgensen, Fredrik & Lønning, Jan Tore (2005). A Minimal Recursion Semantics Analysis of Locatives.

View all works in Cristin

Published Aug. 30, 2017 1:18 PM - Last modified Aug. 30, 2017 1:19 PM