print logo

Automatikk i bygningen

De fleste arealer i Ole-Johan Dahls hus har tilstedeværelsesfølere. Disse føler om det er personer tilstede i arealet eller ikke.

Tilstedeværelsesføleren er koblet til styring av ulike funksjoner som inkluderer:

  • Belysning
  • Ventilasjon
  • Temperaturregulering
  • Dørlås på invenndige rom med kortleser

Hensikten med tilstedeværelsesføler er bl.a å spare energi. Vanlige utfordringer med tilstedeværelsesføler er at den kan være dekket av innstallasjoner/objekter slik at personer som oppholder seg i rommet ikke detekteres.

Regulering av temperatur

I IFI2 er de flere rom og arealer utstyrt med betjeningsanordning og indikator for temperatur som vist under.

Utvendige persienner

IFI2 har utvendige persienner på fasade som vender mot nord, øst og syd. Fasade som vender mot vest har ikke utvendige persienner. De fleste persiennene er av lamelltypen. I enkelte vinduer er det persienner i form av duk. De utvendige persiennene styres av værstasjon (sol og vind) samt av innvendige overstyringsbrytere for kjøring av persienner hh.v opp/ned som vist under.

 

Belysning

Belysning i IFI2 kontrolleres av bygningsautomatikk eller av manuelle overstyringsbrytere tilsvarende den som er vist under.

Enkelte rom, bl.a undervisningsrom, har dimmefunksjon på belysningen. Dimmingen kontrolleres av den manuelle av/på-bryteren.

 

Dører med dørautomatikk

Enkelte dører i IFI2 har dørautomatikk i form av kortleser og/eller åpnemotor.

For å åpne en kortleserdør fra innsiden (motsatt side av kortleseren) finnes en nøkkelbryter med et nøkkelsymbol. Når man har trykket på bryteren må døren åpnes manuelt.

Visse dører er motoriserte bl.a av hensyn til rullestolbrukere. Slike dører har en såkalt HC-åpneknapp.

Ved behov for å nødåpne en dør som er utstyrt med elektrisk sluttstykke eller holdemagnet kan man benytte en KAC-bryter som vist under.

Publisert 15. sep. 2011 14:48 - Sist endret 1. jul. 2014 10:50