print logo

Prøveforelesninger

Kommende arrangementer

Tid og sted: 8. sep. 2014 11:15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B

M.Sc. Muhammad Fadlisyah ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

"Term Rewriting and Rewriting Logic"

Tid og sted: 12. sep. 2014 11:15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B

M.Sc. Magdalena Ivanovska  ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

The Brandenburger-Keisler Paradox