Prøveforelesning: Lars Strand

Cand.Scient. Lars Strand ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet: ”The development of security architectures in fixed and mobile telephone systems”

Tid og sted for disputasen

22. november 2011 kl. 13.15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus

Kontakt

Lena Korsnes

Publisert 8. nov. 2011 10:14 - Sist endret 12. mars 2013 12:25