Prøveforelesning: Ka I Pun

M.Sc. Ka I Pun ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet:

Practical Aspects and Implementation of Transaction Management in Distributed Databases

Tid og sted for disputasen

  26. juni 2014 kl. 13.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Kontakt

 Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 13. juni 2014 10:21 - Sist endret 24. juni 2014 09:13