English version of this page

Programmering & Software Engineering (PSE)

PSE underviser i og forsker på en rekke temaer innen programmering og software engineering. Forskningen er primært rettet mot følgende temaer:

  • Programmering
    • Distribuerte objekter
    • Språkparadigmer for nettskyen og mobilapplikasjoner
    • Designmønstre
    • Modellering
  • Software Engineering
    • Smidige metoder
    • Teknisk gjeld
    • Testing av IT-systemer
    • Evaluering av IT-kompetanse og -ferdigheter
    • Prosessforbedring
    • Forskningsmetoder i software engineering
  • Systemisk innovasjon

 


Masteroppgaver 2017

Publisert 9. nov. 2010 10:27 - Sist endret 19. des. 2017 14:28

Kontakt

Gruppeleder Dag Sjøberg

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter