Studentorganisasjoner

Applitude er en studentforening for alle som er interesserte i apputvikling. 

Cybernetisk Selskab er en sosial, faglig og kulturell forening for alle studenter tilknyttet IFI.

Hvert år arrangeres dagen@ifi som er det største studentdrevne heldagsarrangementet ved UiO.

Defi er linjeforeningen for design, bruk og interaksjon ved UiO

Vi lager fadderuken ved Ifi og legger tilrette for en bra studiestart for de nye studentene. Vi håper på å gjøre studiestart så enkel og lite skummel som mulig for nye studenter, så de på den måten får en god start på sine studier.

Fagutvalget ved Institutt for informatikk (FUI) er informatikkstudentenes eget organ, og skal fungere som et bindeledd mellom studentene, instituttet og universitetet forøvrig.

IFI-Avis er foreningen bak magasinet Index, som gis ut to ganger per  semester ved instituttet. Index er en uavhengig publikasjon som  omhandler det som skjer ved instituttet, blandt annet forskning,  politikk (hvorfor er ting som de er?), studentliv og veien til  arbeidslivet.

IFI makers holder til på Institutt for informatikk, for å samle såkalte makers.

IFI Sjakk skal ha jevnlige arrangementer med fokus på sjakk.

MAPS står for Matematikk, algoritmer og programmering for studenter.

Mikro er studentforeningen for studenter tilknyttet Nanoelektronikk, Robotikk og Digital Signalbehandling.

Navet er bedriftskontakten ved instituttet, drevet av studentene. Hensikten med Navet er å gi studentene innblikk i IT-bransjen, samt tilrettelegge for nettverksbygging.

Programutvalget PI:SK jobber for et bra faglig og sosialt miljø rundt studieprogrammet Informatikk: språk og kommunikasjon.

ProgNett er linjeforeningen for studenter ved bachelor- og masterprogrammene Programmering og nettverk

Navnet Svett spiller på den populært utbredte stereotypen av informatikere. Mange ser på informatikere som svette «nerder». Vi velger å spille videre på dette med et glimt i øyet.

Formålet med UPF er å skape et godt samhold mellom studenter, der man kan spille paintball på bane og i skog. I tillegg vil vi gjøre medlemmene i UPF kjent med verdiene som denne idretten har, både som sportslig aktivitet og med moralske verdier.

Verdande er jenteforeningen ved instituttet. Formålet er å knytte bånd mellom jenter på instituttet og andre kvinner og jenter som jobber med eller er interesserte i informatikk.