print logo

Om instituttet

Tidlegast ute

Institutt for informatikk (IFI) var tidlegast ute med undervising i informatikkemner i Noreg.

Organisasjon

Finn fram

Finn vegen hit, opningstider, parkering og bygningskart

Jobb

Strategi

HMS

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU)skal jobbe for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt.

Kontakt oss

Institutt for informatikk (IFI)
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo

Tlf: 22 85 24 10
E-post: ifiadm@ifi.uio.no

Besøksadresse
Ole-Johan Dahls hus
Gaustadalléen 23 B
0373 Oslo

Arrangement

01 des
10:15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B
01 des
13:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23b
04 des
11:15, Small Talk, Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B
04 des
11:15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B

Aktuelle saker

IFI i sosiale media