print logo

Om instituttet

Tidligst ute

Institutt for informatikk (IFI) var tidligst ute med undervisning i informatikkemner i Norge.

Organisasjon

Finn fram

Finn veien hit, åpningstider, parkering og bygningskart

Jobb

Strategi

HMS

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)skal jobbe for et godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt.