print logo

Om instituttet

Tidlegast ute

Institutt for informatikk (IFI) var tidlegast ute med undervising i informatikkemner i Noreg.

Organisasjon

Finn fram

Finn vegen hit, opningstider, parkering og bygningskart

Jobb

Strategi

HMT

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU)skal jobbe for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt.

Kontakt oss

Institutt for informatikk (IFI)
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo

Tlf: 22 85 24 10
E-post: ifiadm@ifi.uio.no

Besøksadresse
Ole-Johan Dahls hus
Gaustadalléen 23 B
0373 Oslo

Aktuelle saker

IFI i sosiale media