print logo

Om instituttet

Tidlegast ute

Institutt for informatikk (IFI) var tidlegast ute med undervising i informatikkemner i Noreg.

Organisasjon

Finn fram

Finn vegen hit, opningstider, parkering og bygningskart

Jobb

Strategi

HMT

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU)skal jobbe for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt.

Kontakt oss

Institutt for informatikk (IFI)
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo

Tlf: 22 85 24 10
E-post: ifiadm@ifi.uio.no

Besøksadresse
Ole-Johan Dahls hus
Gaustadalléen 23 B
0373 Oslo

Arrangement

13 okt
15:15, Informatikkbiblioteket, Ole-Johan Dahls hus
16 okt
09:00, Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus
16 okt
10:15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B

Aktuelle saker

IFI i sosiale media