Om instituttet

Tidlegast ute

Institutt for informatikk (IFI) var tidlegast ute med undervising i informatikkemner i Noreg.

Organisasjon

Strategi

HMS

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU)skal jobbe for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt.

Arrangement

09 mai
10:15, Lille auditorium, Kristen Nygaards hus, Gaustadalleen 23A
09 mai
13:15, Lille auditorium, Kristen Nygaards hus, Gaustadalleen 23A
13 aug.

IFI i sosiale medier