print logo

Om instituttet

Foto: © UiO/Anders Lien

Institutt for informatikk (IFI) ble etablert i 1977, da deler av Matematisk institutt slo seg sammen med deler av Fysisk institutt. Instituttet var det første som ga undervisning i informatikkemner i Norge.

Instituttet har et stort fagtilbud og studier innenfor alle informatikkfaglige områder med 800 bachelorstudenter, 450 masterstudenter og 220 PhD-studenter.

Det er et bredt forskningsmiljø fordelt på 13 forskningsgrupper.

I 2011 flyttet instituttet inn i en av Europas mest avanserte universitetsbygninger, Ole Johan Dahls hus, på 28 250 kvm.

Organisasjon

Strategi

Kontakt oss

Institutt for informatikk (IFI)
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo

Tlf: 22 85 24 10
E-post: ifiadm@ifi.uio.no

Besøksadresse
Ole-Johan Dahls hus
Gaustadalléen 23 B
0373 Oslo

Kart