print logo

Om instituttet

Tidligst ute

Institutt for informatikk (IFI) var tidligst ute med undervisning i informatikkemner i Norge.

Organisasjon

Finn fram

Finn veien hit, åpningstider, parkering og bygningskart

Jobb

Strategi

HMS

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)skal jobbe for et godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt.

Kontakt oss

Institutt for informatikk (IFI)
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo

Tlf: 22 85 24 10
E-post: ifiadm@ifi.uio.no

Besøksadresse
Ole-Johan Dahls hus
Gaustadalléen 23 B
0373 Oslo

Aktuelle saker

IFI i sosiale medier