print logo

Om instituttet

Tidlegast ute

Institutt for informatikk (IFI) var tidlegast ute med undervising i informatikkemner i Noreg.

Organisasjon

Finn fram

Jobb

Strategi

HMS

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU)skal jobbe for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt.

Arrangement

15 feb
10:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23b
15 feb
13:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23b
19 feb
11:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23b

Aktuelle saker

IFI i sosiale media