Om instituttet

Tidlegast ute

Institutt for informatikk (IFI) var tidlegast ute med undervising i informatikkemner i Noreg.

Organisasjon

Strategi

HMS

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU)skal jobbe for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt.

Arrangement

04 des.
10:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B
04 des.
12:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B

Aktuelle saker

IFI i sosiale medier