Om instituttet

Tidlegast ute

Institutt for informatikk (IFI) var tidlegast ute med undervising i informatikkemner i Noreg.

Organisasjon

Strategi

HMS

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU)skal jobbe for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt.

Arrangement

29 mars
09:15, Aud Smalltalk(1416), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B
29 mars
13:15, Aud Smalltalk (1416), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B
31 mars
10:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B

IFI i sosiale medier