Om instituttet

Tidlegast ute

Institutt for informatikk (IFI) var tidlegast ute med undervising i informatikkemner i Noreg.

Organisasjon

Strategi

HMS

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU)skal jobbe for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt.

Arrangement

30 juni
10:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B
30 juni
13:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B
03 juli
10:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B

Aktuelle saker

IFI i sosiale medier