print logo

Om instituttet

Tidligst ute

Institutt for informatikk (IFI) var tidligst ute med undervisning i informatikkemner i Norge.

Organisasjon

Finn fram

Finn veien hit, åpningstider, parkering og bygningskart

Jobb

Strategi

HMS

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)skal jobbe for et godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt.

Kontakt oss

Institutt for informatikk (IFI)
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo

Tlf: 22 85 24 10
E-post: ifiadm@ifi.uio.no

Besøksadresse
Ole-Johan Dahls hus
Gaustadalléen 23 B
0373 Oslo

Arrangementer

29 mai
11:15, Lille auditorium, Kristen Nygaards hus, Gaustadalleen 23A
29 mai
14:15, Lille auditorium, Kristen Nygaards hus, Gaustadalleen 23A
05 jun
11:00, Science Library, Vilhelm Bjerknes' hus
06 jun

IFI i sosiale medier