Om instituttet

Tidlegast ute

Institutt for informatikk (IFI) var tidlegast ute med undervising i informatikkemner i Noreg.

Organisasjon

Strategi

HMS

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU)skal jobbe for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt.

Arrangement

06 sep.
10:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23b
06 sep.
13:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23b

Aktuelle saker

IFI i sosiale media