Om instituttet

Tidlegast ute

Institutt for informatikk (IFI) var tidlegast ute med undervising i informatikkemner i Noreg.

Organisasjon

Finn fram

Jobb

Strategi

HMS

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU)skal jobbe for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt.

Arrangement

02 jun.
11:15, "Storstua", Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu
02 jun.
13:15, "Storstua" Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu

Aktuelle saker

IFI i sosiale media