IFI søker gruppelærere

Institutt for informatikk søker etter dyktige og engasjerte studenter som kan tenke seg å jobbe som gruppelærere, orakler og rettere til høstsemesteret 2017. Hvis du liker informatikk og ønsker å formidle faget ditt videre, er dette jobben for deg. 

Arbeidsoppgaver innebærer bl.a. forberedelse og undervisning av gruppetimer, svare på faglige spørsmål og retting av obligatoriske oppgaver. Erfaringsmessig er det normalt mange søkere til begynneremnene. Det kan derfor være lurt å søke til flere emner for å øke sjansene. Som gruppelærer vil du være med på å videreføre det gode miljøet ved instituttet og du vil være en viktig ressurs for dine medstudenter. 

 

Stillingstyper:

I tillegg til ordinære gruppelærere er det behov for følgende stillingstyper: sjefsgruppelærer, plenumslærer, orakel/teknisk gruppelærer, obligretter, sensor. Se fullstendig oversikt i tabellen under.

 

Timesats:

Bachelorstudenter u/gruppelærerkurs: 179 kr
Bachelorstudenter m/gruppelærerkurs: 179 kr - 187,1 kr
Masterstudenter u/gruppelærerkurs: 183,5 kr
Masterstudenter m/gruppelærerkurs: 183,5 kr - 192 kr

 

Høstens emner:

Årets søknadsskjema vil se litt annerledes ut enn tidligere i forbindelse med overgangen til nye IN-emner. Se gjerne gjennom emnebeskrivelsen for de nye emnene oppgitt under.

Nye emner:

IN1000 - Introduksjon i objektorientert programmering

IN1020 - Introduksjon til datateknologi

IN1050 - Introduksjon til design, bruk, interaksjon

IN1140 - Introduksjon til språkteknologi

IN1900 - Introduksjon til programmering for naturvitenskapelige anvendelser

INF1060 - Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon

IN1150 - Logiske metoder

Alle som får tilbud om jobb i et av disse emnene vil få nødvendig opplæring (mot betaling) slik at de kan bli kjent med det nye emnets pensum og oppgaver. Det kan også gjøres avtaler om forberedelse på egenhånd (mot betaling) med faglærer etter ansettelse.

 

Oversikt over aktuelle stillingstyper og relevante emner for høstens emner:

 

Emne

Stillingstyper

Relevante emner

IN1000

Sjefsgruppelærer, gruppelærere, rettere

INF1000, INF1001, INF1010, INF2140, INF2220, INF2440, INF4130

IN1020

Sjefsgruppelærer, orakler, rettere

INF1000, INF1010, INF1060, INF1080, INF1400, INF1411, INF2270, INF3410

IN1050

Sjefsgruppelærer, plenumslærere, gruppelærere, rettere

INF1510, INF2260, INF3700, INF5205, INF5207, INF5220, INF5591

IN1140

Gruppelærere

INF1000, INF1010, INF1820, INF2810, INF2820, INF4820, INF5820

IN1900

Sjefsgruppelærere, gruppelærere

INF1010, INF3331, INF-MAT2351, MAT-INF1100, MAT1100

INEC1800

Gruppelærere

-

INF1060

Sjefsgruppelærer, orakler, rettere, sensorer

INF2270, INF3151/INF4151, INF3190, INF5090

IN1150

Gruppelærere, rettere

INF2080, INF2220, INF3170, INF3580, MAT1001

INF1300

Sjefsgruppelærer, plenumslærere, gruppelærere

INF1000, INF1050, INF3100, INF5100

INF1400

Gruppelærere

INF1000, INF1080, INF1411, INF2270, INF3410

INF2100

Gruppelærere

INF1000, INF1010, INF2220, INF2270

INF2220

Gruppelærere, rettere

INF1000, INF1010, INF2140, INF2440, INF4130

INF2260

Gruppelærere, tekniske gruppelærere

INF1500, INF1510, INF5205, INF5207,INF5220, INF5591

INF3110

Gruppelærere

INF1010, INF1100, INF2100, INF2440, INF2220, INF5110

INF3170

Gruppelærere

INF1080, INF2080, INF2220, MAT1001

INF3290

Gruppelærere

INF1050, INF5210, INF5890

INF3331

Sjefsgruppelærer, gruppelærere, rettere

INF1000, INF1100, INF1010, INF1820

INF3410

Gruppelærere

INF1411, INF3400, FYS1210, FYS3220

INF3430

Gruppelærere

INF1400, INF2270, FYS4220, INF5430

INF3470

Gruppelærere

INF1100, INF2310, MAT1100, MAT1110

INF3490

Gruppelærere

INF1010, INF2220, INF2440, INF4130

INF4130

Gruppelærere, rettere

INF1010, INF2220, INF2140, INF2440

INF4820

Gruppelærere

INF1820, INF2810, INF2820, INF5820

INF5040

Gruppelærere

INF1010, INF1060, INF2220, INF3151/4151

INF5100

Gruppelærere

INF1050, INF1300, INF3100

INF5181

Gruppelærere

INF1050, INF3121

INF5205

Tekniske gruppelærere

INF1500, INF1510, INF2260, INF5207, INF5220, INF5591

INF5210

Gruppelærere

INF1050, INF3290, INF5890

INF5261

Gruppelærere

INF3700, INF5011, INF5220

INF5620

Gruppelærere INF1100, INF1010, INF2220, INF3331, MAT-INF4130, MAT-INF3360, INF-MAT2351

INF5722

Gruppelærere

INF1510, INF3700, INF5011, INF5200, INF5220

INF5750

Gruppelærere, rettere

INF1000, INF1010, INF1050, INF1300, INF2100, INF3121

Publisert 20. apr. 2017 10:20 - Sist endret 20. apr. 2017 10:20