En-to engasjerte studenter søkes til 20%-stilling ved Institutt for informatikk

Vil du gjøre en ekstra innsats for læringsmiljøet ved Ifi? Instituttet søker en-to studenter som kan jobbe i hver sin 20%-stilling tilknyttet studieadministrasjonen, i første omgang ut desember 2017. Søknadsfrist: 15.01.17.

En viktig arbeidsoppgave er å være bindeledd mellom studentforeningene ved Ifi med tanke på samarbeid og felles aktiviteter, inkludert å arrangere foreningsdagen hvert semester. Du vil også arbeide med Studielabens faglig-sosiale arrangement hverdagsinformatikk, rekruttering og studiestart høsten 2017. Det kan også bli aktuelt å utføre andre løpende administrative oppgaver.

Vi søker deg som har vært aktiv i studentmiljøet på Ifi og kjenner dette godt.

Du er ansvarsbevisst, initiativrik, har gode samarbeidsevner og kan holde i mange tråder samtidig. Du har fortrinnsvis vært knyttet til en eller flere av studentforeningene og/eller arbeidet som gruppelærer ved instituttet.

Lønnstrinn tilsvarende gruppelærerstilling.

Søknad med CV og motivasjon for å søke stillingen sendes studieinfo@ifi.uio.no senest 15.01.17.

Vi tar sikte på å behandle alle søknadene så fort som mulig etter søknadsfristen. Oppgi derfor i søknaden når du er tilgjengelig for intervju i andre halvdel av januar.

Har du spørsmål om stillingene, kontakt Institutt for Informatikk: studieinfo@ifi.uio.no.

Publisert 3. jan. 2017 14:18 - Sist endret 3. jan. 2017 14:18