Emner høsten 2018

Denne høsten bytter mange av masteremnene emnekode fra INFXXXX til INXXX.

Her er en oversikt over emner som ikke har vært undervist tidligere og som er helt nye denne høsten:

Bachelor:

INEC1820 er et helt nytt emne for studentene på Informatikk: digital økonomi og ledelse.

IN1910, oppfølgeren til IN1900 (og som ikke kan erstatte IN1010/INF1010 for informatikkstudenter) går første gang høsten 2018.

Har du lyst til å skrive en bacheloroppgave har vi to piloter for dette til høsten: IN3250 og IN3260.

IN3280 er et nytt 30 studiepoengsemne som går over tre semester. Du må ha opptak til Forskerlinje - bachelor for å kunne følge emnet.

 

Master/Ph.d:

IN4080 er et obligatorisk emne for masterstudenter på Informatikk: språkteknolgi.

IN5290/IN9290  er et nytt emne innenfor informasjonssikkerhet.

ENT4070 er et nytt, obligatorisk emne for entrepenørskapsstudenter.

Publisert 7. juni 2018 10:33 - Sist endret 15. juni 2018 13:22