Ekspertliste for institutt for informatikk

 • Internett
 • Web
 • Webdesign
 • Sosiale medier
 • Personvern på nett
 • Digital makt
 • Design av IT for og med brukere
  ("participatory design")
 • Bruk av IT - individ, gruppe, samfunn
 • Menneske-maskin interaksjon
 • Velferdsteknologi i praksis
 • Medisinsk ultralydavbildning
 • Elastografi i medisinsk avbildning
 • Lydkvalitet i digital radio, mp3/aac og CD, samt på vinylplater
 • Ultralyd i luft for innendørs posisjonering
 • Offentlige IKT-prosjekter
 • Utvikling av IT-systemer
 • Robotikk
 • Intelligente systemer
 • Kunstig intelligens
 • Hardware / maskinvare
 • Nanoelektronikk
 • Biomedisinske Mikroimplantater
 • Bioinspierte/Nevromorfe Integrerte Kretser
 • Mobile nett
 • Trådløse nett
 • Sensor sikkerhet
 • Informasjonssikkerhet
 • Internett-transportlaget: TCP (Transmission Control Protocol)
 • Web-teknologi: Semantic Web
   
 • Bioinformatikk: genomikk, transkriptomdata, scientific programming, python

Karin Lagesen, førsteamanuensis II

Biomedisinsk informatikk