I media

Publisert 1. mars 2017 14:10

Khrono: Sensur. Omid Mirmotahari har brukt fritiden, omtrent 800 timer av den, på å lage et system for automatisk begrunnelse på eksamen. Faktisk automatisk individuell faglig begrunnelse, óg tilbakemelding.

Publisert 8. feb. 2017 00:00

Khrono: Teknologi. For første gang samarbeidet Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo om å inspirere flere jenter til å ta teknologifag. Over 600 potensielle studenter hadde meldt seg på.

Publisert 3. okt. 2016 10:15

3000 elever deltok på Ungforsk 27. og 28. september. På Ungforsk fikk elevene blant annet "Crash-kurs i informatikk" i Sonen.

Publisert 26. sep. 2016 14:17

DN Teknologi: Samfunnet sparer mye penger på at eldre bor så lenge som mulig hjemme. Roboter kan være en god medhjelper.

Publisert 29. juni 2016 15:04

Sommerskolens kurs i LEGO-programmering startet denne uken med 60 elever fra ungdomstrinnet.

Publisert 17. juni 2016 10:39

Norske forskere tester løsninger og tjenester med sterkt personvern.

– Vi har tenkt oss en en meldingstjeneste lik Twitter, som garanterer for beskyttelsen av meldingenes innhold og identiteten til de som kommuniserer, sier Roman Vitenberg, professor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og prosjektleder for Tidal News.

Publisert 9. mai 2016 15:30

Ole Christian Lingjærde fra IFI deltar på det internasjonale forskningsprosjektet som har ledet til et gjennombrudd innen genomer og brystkreft. Funnet er publisert i Nature og har vekket oppmerksomhet i medier verden over.

Publisert 5. apr. 2016 16:04

Dagens næringsliv: Da forskeren skjønte hvor dårlige norske ledere er til å ansette riktige dataprogrammerere, så han en forretningsmulighet.

Publisert 14. mars 2016 12:59

Mange mener det er det vakreste og mest spesielle tallet som finnes. Førsteamanuensis Roger Antonsen fra LogID-gruppen er fast spaltist i Aftenposten.

Publisert 9. mars 2016 22:32

Sverre Holm og Andreas Austeng fra DSB-gruppen er invitert til å være foredragsholdere på The American Institute of Ultrasound in Medicines (AIUM) kongress i New York.

Publisert 7. mars 2016 08:04

Aftenposten: Roger Antonsen fra LogID-gruppen, Aftenpostens Nye matematikkspaltist, ble selv fratatt interessen for matematikk på skolen. Nå vil han gjenopplive fascinasjonen for faget blant nordmenn.

Publisert 24. nov. 2015 12:09

DN Debatt: Finske Tieto og andre tunge it-selskaper bremser nyskaping ved å nekte tilgang til pasientjournalsystemene, skriver professor Bendik Bygstad ved Institutt for informatikk og sosiolog Geir Falkenberg som også er styreleder i OrgTech as.

Publisert 24. nov. 2015 12:00

Teknisk Ukeblad: Laser lager 3D-bilde av blodårene i brystet. Professor Sverre Holm bekrefter at det er stor aktivitet for å finne alternativer til mammografi. Fotoakusti­sk avbildning er én av dem, mens andre grupper jobber med å kombinere ulike metoder.

Publisert 12. nov. 2015 10:22

Computerworld: Det er interessant at e-faktura etter 15 år berre utgjer 35 prosent av volumet, skriver EVU-student Ronny Rognhaugen som leverte masteroppgaven "Profesjonell e-handel i Noreg – status, årsakar og framtid"

Publisert 12. nov. 2015 10:20

Helseinnovasjon: Leger, sykepleiere og annet helsepersonell deltar i liten grad i digitale innovasjonsprosjekter på arbeidsplassen sin. Det kan gjøre veien kort til nye IT-fiaskoer i helsesektor. Professor Ole Hanseth mener at samhandling og informasjonsdeling i stor grad er fraværende i norsk helsesektor.

Publisert 2. nov. 2015 09:47

Universitas: Med totalt 9951 nedlastninger fra vitenarkivet DUO, er oppgaven skrevet av Naveed Yaqub den mest populære masteroppgaven ved UiO. Yaqub studerte masterprogrammet Network and System Administration da han skrev oppgaven.

Publisert 24. sep. 2015 12:23

Universitas: IT-ekspert mener industrispioner og etterretningstjenester kan dra nytte av Universitetsbibliotekets ukrypterte informasjon.

Publisert 22. sep. 2015 10:30

Nordlys: Sammen med Microsoft og UiT, har forskere og studenter fra Simula og UiO, forsket på å komme i forkant av fremtidige helseplager. De har utviklet et analyseverktøy både for å kunne forutse skader og gi fullautomatiserte kampanalyser.

Publisert 28. aug. 2015 11:13

Årest tall fra Samordna opptak viser en økning på 17,7 prosent.

– Informatikk er et sikkert sted når det gjelder arbeid, arbeidsmarkedet er godt. Det er veldig godt, påpeker instituttleder Knut Liestøl til Computerworld.

Publisert 25. aug. 2015 11:12

Forskningsmagasinet Apollon: Store norske bedrifter sliter med å finne den relevante informasjonen i de enorme datamengdene sine. Det koster dem flere hundre millioner kroner hvert år. Ny metode fra UiO skal kunne finne dataene på få minutter.

Publisert 24. aug. 2015 09:00

digi.no: Norskledet prosjekt utvikler nytt transportsystem for internett. Faglig leder for NEAT-prosjektet, professor Michael Welzl fra IFI, blir intervjuet av digi.

Publisert 30. juni 2015 09:28

Gjengangeren, Horten: Førsteamanuensis Kyrre Glette forteller om utviklingen av 3D-printere med stadig nye materialer, maskiner og metoder. Snart vil det også komme mer programvare som er tilrettelagt for 3D-printing, slik at man kan lage ting enda mer spennende ting.

Publisert 25. juni 2015 12:00

Forskere, professorer og eksperter har vurdert datamaterialet og den nye rapporten om mobilovervåking. Professor Josef Noll fra IFI/UNIK mener at funnene som Aftenposten presenterer, helt klart viser dokumentasjon på forhold som ikke kan forklares ut fra vanlige nettoperasjoner.

Publisert 25. juni 2015 10:08

Professor Jim Tørresen fra ROBIN-gruppen studerer robotsystemer og forteller at forskning på roboter og følelser er et eget forskningsfelt. – En følelsesrobot skal ikke bare kunne oppfatte dine følelser, men også kunne respondere og selv utrykke følelser, sier han.

Publisert 10. juni 2015 13:49

Vi Menn Vitenskap & Historie: Med tungdata og enorme beregningsmuligheter er biologi og medisin i ferd med å endres. Førsteamanuensis Rolf Skotheim fra IFI som også er forsker på Radiumhospitalet, leter etter den genetiske forklaringen på tarmkreft og prostatakreft.