Åpningstider

Bygget er åpent mandag til fredag kl.08 - 18.

Bachelorstudenter

Utvidet bachelortilgang gjelder fra og med 3. juni 2016.

Man-fre 0700-2300
Lørdag 0800-1800
Søndag 1000-1800

I deler av disse tidsrommene må studentene benytte sine adgangskort.

Ansatte og masterstudenter

Ansatte og masterstudenter ved Institutt for informatikk får tilgang til Ole-Johan Dahls hus hele døgnet ved å bruke adgangskort og pin-kode.

Kortleserdører

Kortleserdører skal aldri holdes åpne ved å sette gjenstander i dørsprekken.

  • Først og fremst vil dette svekke brannsikkerheten betydelig ved at brannskiller settes ut av funksjon.
  • Dernest vil motoriserte dører ta skade.
  • Til sist svekkes også sikringen av bygningen, og faren øker for at utstyr forsvinner.

I undervisningsrom er kortleserdørene ulåst sålenge det er folk som beveger seg inne i rommet. Dersom de som befinner seg i rommet sitter helt stille over en lengre periode, eller sitter i skyggen av åpnings-sensoren, så kan døren låses selv om det er folk i rommet. Så fort sensoren oppdager bevegelse i rommet igjen, vil låsen gå opp igjen.

Dersom en kortleserdør ikke lar seg åpne innenfra, kan man benytte nødåpner (break glass switch).

Spørsmål om endring av adgang og åpningstider

Adgang og åpningstider i arealer for publikum og bachelorstudenter bestemmes av UiO sentralt og gjelder alle bygninger ved UiO. Spørsmål om endringer her må tas opp med studentenes interesseorganisasjoner sentralt eventuelt fagutvalget lokalt som så kan ta saken videre.

Masterstudenter kan henvende seg til sin veileder.

Ansatte henvender seg til nærmeste leder.

Mistet adgangskort

Hvis du har mistet et studentkort eller adgangskort, ta snarest kontakt med Vakt- og alarmsentralen for sperring og bestilling av nytt kort.

Publisert 27. juni 2011 11:23 - Sist endret 7. nov. 2017 08:27