Organisasjon

Institutt for informatikk er organisert i tolv forskningsgrupper samt studielaben, en teknisk enhet og en administrativ enhet.

Institutt for informatikk (IFI) er organisert i tolv forskningsgrupper samt en teknisk og en administrativ enhet.

I tillegg har instituttet på prosjektbasis opprettet en enhet, "Studielaben", som har til oppgave å arbeide for å bedre studiemiljøet på begynnernivå og bachelor-nivå.

Instituttets ledes av instituttleder, kontorsjef og instituttstyret. Til rådgivning benyttes følgende regelmessige møter:

  • Gruppeledermøte 1-2 ganger per mnd. Møtet består av forskningsgruppelederne, leder for "Studielaben",undervisningsleder og leder for Phd-utvalget, instituttleder, kontorsjef, adm.nestleder og seksjonsledere i administrativ og teknisk enhet etter behov.
  • Driftsmøte, en gang per uke. Består av instituttleder, stedfortreder for instituttleder, kontorsjef, undervisningsleder, leder for "Studielaben" og seksjonslederne i administrativ og teknisk enhet.

Senter for entreprenørskap (SFE) er organisatorisk plassert ved instituttet, med egen senterledelse og et fagråd.

I tillegg finnes flere råd og utvalg.

 

Publisert 10. feb. 2011 14:08 - Sist endret 7. sep. 2016 15:22