Tal og fakta

Institutt for informatikk (IFI) vart etablert i 1977, og var fyrst ute med å tilby undervising i informatikkemner i Noreg.

Instituttet har 1100 bachelorstudentar, 550 masterstudentar og nærare 200 PhD-studentar. 

Det er eit breitt forskingsmiljø fordelt på 12 forskingsgrupper. I 2014 fekk instituttet tildelt eit nytt Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI) som skal leiast av professor Arild Waaler. 

Vitskaplege publikasjonar 276
Registrerte studentar 1850
Tal på kandidatar på ph.d.-programmet 188
Vitskapelege årsverk 161,6
Administrative årsverk 14,5
Tekniske årsverk (IT-drift og i forskingsgrupper) 28,6
Økonomi 233 mill
Masterprogram, av dette eitt erfaringsbasert program 6
Bachelorprogram 4
Publisert 29. nov. 2011 12:30 - Sist endra 3. nov. 2016 11:17