Tal og fakta

Institutt for informatikk (IFI) vart etablert i 1977, og var fyrst ute med å tilby undervising i informatikkemner i Noreg.

Instituttet har 1100 bachelorstudentar, 550 masterstudentar og nærare 200 PhD-studentar. 

Det er eit breitt forskingsmiljø fordelt på 12 forskingsgrupper, samt eit Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI).

Vitskaplege publikasjonar 347
Registrerte studentar 1850
Tal på kandidatar på Ph.D.-programmet 188
Vitskapelege årsverk 189,3
Administrative årsverk 14,01
Tekniske årsverk (12 IT-drift og 28,7 forskingsgrupper) 40,7
Økonomi 283 mill
Masterprogram, av dette eitt erfaringsbasert program 6
Bachelorprogram 5
Publisert 29. nov. 2011 12:30 - Sist endra 22. aug. 2017 14:25