Øystein Gammersvik

English version of this page
Rom 6470
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B Ole-Johan Dahls hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 OSLO

DHIS2 Implementation Advisor

dhis2.org

Publisert 31. mai 2016 12:07 - Sist endret 24. okt. 2017 11:55

Forskergrupper