Yngve Hafting

Bilde av Yngve Hafting
English version of this page
Telefon +47-22841691
Mobiltelefon +47-41120878
Rom 4406
Brukernavn
Besøksadresse Ole Johan Dahls hus Gaustadalléen 23 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 OSLO

Verv

Vara for hovedverneombudet. Bruk hovedverneombudet@uio.no

Labverneombud ifi.

Vara i ifi-LAMU

Bakgrunn

Cand scient. i Måleteknikk og instrumentering fra Fysisk Institutt 2000, har jobbet som Elektronikk, Firmware og Software utvikler i Mikrokrets AS og Kongsberg Devotek. Fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 2005, har jobbet som lektor i fysikk, matematikk og naturfag ved Oslo Private Gymnas og Lørenskog videregående skole. Begynte som overingeniør ved institutt for informatikk 2008, og har jobbet her siden.

Ved institutt for informatikk har jeg jobbet med utvikling av elektronikk, programvare, 3D- print og -design, undervisning i labdelen av inf5460, innkjøp av tyngre og lettere ustyr, samt spesifikke driftsoppgaver for ROBIN. I 2010 ble jeg verneombud for labmiljøene ved ifi, og har siden blitt vara for ledende verneombud ved fakultetet 2012, lokalt hovedverneombud for MN-fakultet 2013 og vara hovedverneombud 2014. Som verneombud har jeg deltatt i arbeidsmiljøutvalg på institutt, fakultet og sentralt. I rollen som vara hovedverneombud har jeg deltatt i ulike prosjekter ved UiO, som f.eks brukergrupper til livsvitenskapsbygget, styringsgruppe for HMS-avvikssystemet, brannvernorganisering, Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsdrift og styringsgruppe for HMS-risikostyring.

Emneord: 3D-printing, Elektronikk, Programmering, hovedverneombud, verneombud, innkjøp

Publikasjoner

  • Nymoen, Kristian; Tørresen, Jim; Song, Sichao & Hafting, Yngve (2014). Funky Sole Music: Gait Recognition and Adaptive Mapping, In Baptiste Caramiaux; Koray Tahiroğlu; Rebecca Fiebrink & Atau Tanaka (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces For Musical Expression.  Goldsmiths, University of London.  ISBN 978-1-906897-29-1.  Kapittel.  s 299 - 302 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Tørresen, Jim; Hafting, Yngve & Nymoen, Kristian (2013). A new wi-fi based platform for wireless sensor data collection. In Proceedings of the International Conference on New Interfaces For Musical Expression, In Woon Seung Yeo; Kyogu Lee; Alexander Sigman; Haru Ji & Wakefield Graham (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces For Musical Expression.  Korea Advance Institute of Science and Technology.  22.  s 337 - 340

Se alle arbeider i Cristin

  • Kjos, Eirik & Hafting, Yngve (2013, 25. februar). Kveldsåpent. [Radio].  NRK P1.
  • Magnussen, Dag Løvold & Hafting, Yngve (2013, 09. april). Vitenselskapet. [Radio].  Radio Nova.
  • Utheim, Eric B.; Hafting, Yngve; Høvin, Mats Erling; Gellein, Lars Tore; Boivie, Klas Magnus & Kwekkeboom, Persijn David (2013, 17. mars). Større enn internett?. [Internett].  E24.no. Vis sammendrag
  • Vandorpe, Jochen; Vliegen, Jo; Koch, Dirk; Hafting, Yngve & Tørresen, Jim (2013). Remote FPGA design through eDiViDe - European Digital Virtual Design Lab.
  • Klem, Agnes; Hoff, Jon Roar; Tørresen, Jim; Hafting, Yngve; Elle, Ole Jakob; Mathiassen, Kim; Høvin, Mats Erling; Stavdahl, Øyvind & Hofmann, Bjørn M. (2012, 28. november). Robotikk og moral. [Internett].  Universitas.no. Vis sammendrag
  • Lystad, Karina; Jahr, Martin; Christensen, Mikkel Killingmoe; Dæhlen, Morten; Glette, Kyrre Harald; Hafting, Yngve & Myklebust, Mona (2012, 08. april). Her printer Mikkel (16) ut en dommerfløyte i 3D. [Internett].  NRK.no. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. nov. 2010 07:55 - Sist endret 6. juli 2017 10:15

Prosjekter