Antoine Blachet

Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B Ole-Johan Dahls hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 OSLO

Publikasjoner

  • Blachet, Antoine (2017). The effect of the source variations on 4D seismic surveys..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. des. 2016 09:53