kjekje

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Min forskning er sentrert rundt Semantic Web-teknologi, generelt og spørrespråket SPARQL spesielt. SPARQL er spesielt godt egnet til å brukes på heterogene data, og vi ser spesielt på Web-skala problemstillinger. Det betyr gjerne at vi går mot et føderert regime, der data er spredt på databaser, gjerne kjørende på forskjellige databasesystemer, under forskjellige institusjoners kontroll, og en hel haug med andre ting som gjør det vanskelig. Det er idag allerede mulig å spre spørringer utover forskjellige endepunkter, men praktisk brukbart er det ikke. Hovedgrunnen til det er at vi ikke kan vite noe a priori om dataene, og dermed har vi en ganske håpløs oppgave med å optimalisere. Videre ser vi problemer ved å ha disse databasene eksponert til den fulle styrken til SPARQL, så vi må først sørge for at de er stabile nok. Det er mange problemstillinger knyttet til dette, min retning er for tiden å sørge for at vi kan utnytte eksisterende kapasitet for mellomlagring av resultater fra slike spørringer.

I tillegg har jeg en viss interesse i Linked Data, ettersom jeg tok initiativet til SWEO Community Projects som ledet til Linked Open Data-prosjektet. Jeg er også interessert i Semantic Web fra et personvern-perspektiv, og Semantic Web-baserte sosiale nettverk.

Undervisning

Jeg foreleser for tiden bare et par timer i INF3580.

Bakgrunn

Jeg har hovedfag i teoretisk astrofysikk fra 2002, så min informatikk-bakgrunn er noe begrenset. Jeg jobbet i IT-industrien i 8 år, først som med egne småprosjekter, så i Opera Software ASA, Computas AS og ABC Startsiden AS. Jeg ble interessert i Semantic Web allerede i 1998, så jeg har lang praktisk erfaring.

Samarbeid

Jeg har løst samarbeid med mange aktører, men intet formalisert. Jeg jobber også en del med Perl og RDF, hvor vi er i ferd med å etablere et godt miljø.

Priser

Emneord: Cognitive Computing, Intelligente data, Big data, Arduino, Distribuerte systemer, Distributed social networks, Web, Semantic web, Personvern, Sparql, Perl

Publikasjoner

 • Kjernsmo, Kjetil (2015). A Survey of HTTP Caching Implementations on the Open Semantic Web. Lecture Notes in Computer Science.  ISSN 0302-9743.  9088, s 286- 301 . doi: 10.1007/978-3-319-18818-8_18 Vis sammendrag
 • Williams, Gregory Todd & Kjernsmo, Kjetil (2014). Pushing complexity down the stack. CEUR Workshop Proceedings.  ISSN 1613-0073.  1268, s 80- 85 Vis sammendrag
 • Kjernsmo, Kjetil (2013). Merits of Hypermedia Systems. Dagstuhl Reports.  ISSN 2192-5283.  3(6), s 107- 109
 • Kjernsmo, Kjetil & Tyssedal, John Sølve (2013). Introducing Statistical Design of Experiments to SPARQL Endpoint Evaluation. Lecture Notes in Computer Science.  ISSN 0302-9743.  8219, s 360- 375 . doi: 10.1007/978-3-642-41338-4_23 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kjernsmo, Kjetil (2012). Sharing Statistics for SPARQL Federation Optimization, with Emphasis on Benchmark Quality. Lecture Notes in Computer Science.  ISSN 0302-9743.  7295, s 828- 832 . doi: 10.1007/978-3-642-30284-8_65 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Colley, Wesley N.; Schild, R.E.; Evans, Anna Kathinka Dalland; Kjernsmo, Kjetil; Saanum, Øyvind & Stabell, Rolf (2003). Around-the-Clock Observations of the Q0957+561A,B Gravitationally Lensed Quasar. II. Results for the Second Observing Season. Astrophysical Journal.  ISSN 0004-637X.  587, s 71- 79
 • Colley, Wesley N.; Schild, R.E.; Abajas, D.; Kjernsmo, Kjetil; Lee, H.J.; Stabell, Rolf; Teuber, Jan & Zheleznyak, M. (2002). Around the clock observations of the Q0957+561A,B gravitationally lensed quasar. Astrophysical Journal.  ISSN 0004-637X.  565, s 105- 107
 • Jaunsen, A. O.; Hjorth, Jens; Björnsson, Gudmundur A.; Andersen, M.I.; Pedersen, Hans Kristian; Kjernsmo, Kjetil; Korhonen, H.; Sørensen, P.M. & Palazzi, E. (2001). The jet and circumburst stellar wind of GRB 980519. Astrophysical Journal.  ISSN 0004-637X.  546, s 127- 133

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjernsmo, Kjetil (2016). SPARQL on the Open, Decentralised Web. Vis sammendrag
 • Kjernsmo, Kjetil (2016). Vi må skape sosiale medier for alle. Dagbladet.no.
 • Kjernsmo, Kjetil (2015). A Survey of HTTP Caching Implementations on the Open Semantic Web.
 • Kjernsmo, Kjetil (2015). Addendum to a survey of HTTP caching on the Semantic Web. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kjernsmo, Kjetil (2015). Attean SPARQL Store. Vis sammendrag
 • Kjernsmo, Kjetil (2015). Experimental prefetching SPARQL query cacher.
 • Kjernsmo, Kjetil (2015). How can scientific methods provide guidance for Semantic Web Research and Development?. Vis sammendrag
 • Kjernsmo, Kjetil (2015). LWP::UserAgent::CHICaching. Vis sammendrag
 • Kjernsmo, Kjetil (2015). RDF::NS::Curated. Vis sammendrag
 • Kjernsmo, Kjetil & Verborgh, Ruben (2015). How can scientific methods provide guidance for Semantic Web Research and Development?. CEUR Workshop Proceedings.  ISSN 1613-0073.  1435 Vis sammendrag
 • Kjernsmo, Kjetil (2014). RDF::LinkedData. Vis sammendrag
 • Kjernsmo, Kjetil (2014). The prevalence of HTTP caching headers on SPARQL Endpoint.
 • Kjernsmo, Kjetil (2013). Merits of Hypermedia Systems.
 • Kjernsmo, Kjetil & Tyssedal, John Sølve (2013). Introducing Statistical Design of Experiments to SPARQL Endpoint Evaluation. Vis sammendrag
 • Kjernsmo, Kjetil (2012). RDF::LinkedData - A simple Linked Data implementation.
 • Kjernsmo, Kjetil (2012). Sharing Statistics for SPARQL Federation Optimization, with Emphasis on Benchmark Quality. Vis sammendrag
 • Kjernsmo, Kjetil (2012). The necessity of hypermedia RDF and an approach to achieve it.
 • Kjernsmo, Kjetil & Inkster, Toby (2012). RDF::Generator::Void - Generate voiD descriptions based on data in an RDF model.
 • Kjernsmo, Kjetil; Inkster, Toby; Prather, Chris & Williams, Gregory Todd (2012). URI::NamespaceMap. Vis sammendrag
 • Kjernsmo, Kjetil (2011). Introduksjon til Semantic Web. Vis sammendrag
 • Kjernsmo, Kjetil (2011). RDF::Trine::Node::Literal::XML extends the RDF::Trine framework with XML Literals.
 • Kjernsmo, Kjetil (2011). Test::RDF - Test RDF data for content, validity and equality, etc.
 • Kjernsmo, Kjetil; Norheim, David & Engels, Robert (2009). Detailed Implementation Experiences from Topic-Centred Information Portals.
 • Kjernsmo, Kjetil (2002). Gravitational Microlensing of Quasar Clouds. Vis sammendrag
 • Kjernsmo, Kjetil (1999). X-Ray Observations of Microlensing Events.
 • Kjernsmo, Kjetil (1998). Exams hinder critical thought. Physics world.  ISSN 0953-8585.  (6), s 13- 14
 • Kjernsmo, Kjetil (1997). A Preliminary Empirical Study of Firewalking.
 • Kjernsmo, Kjetil (1996). Some Popular Myths about the History of Astronomy.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 14:01 - Sist endret 21. mai 2015 13:20