kjekje

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Min forskning er sentrert rundt Semantic Web-teknologi, generelt og spørrespråket SPARQL spesielt. SPARQL er spesielt godt egnet til å brukes på heterogene data, og vi ser spesielt på Web-skala problemstillinger. Det betyr gjerne at vi går mot et føderert regime, der data er spredt på databaser, gjerne kjørende på forskjellige databasesystemer, under forskjellige institusjoners kontroll, og en hel haug med andre ting som gjør det vanskelig. Det er idag allerede mulig å spre spørringer utover forskjellige endepunkter, men praktisk brukbart er det ikke. Hovedgrunnen til det er at vi ikke kan vite noe a priori om dataene, og dermed har vi en ganske håpløs oppgave med å optimalisere. Videre ser vi problemer ved å ha disse databasene eksponert til den fulle styrken til SPARQL, så vi må først sørge for at de er stabile nok. Det er mange problemstillinger knyttet til dette, min retning er for tiden å sørge for at vi kan utnytte eksisterende kapasitet for mellomlagring av resultater fra slike spørringer.

I tillegg har jeg en viss interesse i Linked Data, ettersom jeg tok initiativet til SWEO Community Projects som ledet til Linked Open Data-prosjektet. Jeg er også interessert i Semantic Web fra et personvern-perspektiv, og Semantic Web-baserte sosiale nettverk.

Undervisning

Jeg foreleser for tiden bare et par timer i INF3580.

Bakgrunn

Jeg har hovedfag i teoretisk astrofysikk fra 2002, så min informatikk-bakgrunn er noe begrenset. Jeg jobbet i IT-industrien i 8 år, først som med egne småprosjekter, så i Opera Software ASA, Computas AS og ABC Startsiden AS. Jeg ble interessert i Semantic Web allerede i 1998, så jeg har lang praktisk erfaring.

Samarbeid

Jeg har løst samarbeid med mange aktører, men intet formalisert. Jeg jobber også en del med Perl og RDF, hvor vi er i ferd med å etablere et godt miljø.

Priser

Emneord: Intelligente data, Web, Semantic web, Sparql, Distribuerte systemer, Distributed social networks, Personvern, Perl, Big data, Cognitive Computing, Arduino

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 14:01 - Sist endret 21. mai 2015 13:20