Margunn Aanestad

Bilde av Margunn Aanestad
English version of this page
Telefon +47-22852545
Rom 6164
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B Ole-Johan Dahls hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for informatikk

Faglige interesser

Jeg studerer grupper og organisasjoners erfaringer med innføring (implementasjon) og bruk av IKT, spesielt hvordan læring og utvikling av ny praksis foregår. Studiene relaterer seg til IKT i form av storskala, distribuerte og integrerte samlinger av informasjonssystemer, såkalte "informasjonsinfrastrukturer", og er i hovedsak utført innenfor helsesektoren. Teoretisk arbeider jeg i skjæringsfeltet mellom IS (Information Systems), CSCW (Computer Supported Cooperative Work), STS (Science and Technology Studies) og organisasjonsteori.

Undervisning

Bachelor-nivå: INF3290 Store og komplekse informasjonssystemer

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF3290/

Master-nivå: INF5890 IT and Management

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5890/index-eng.html
 

Bakgrunn

 • 1992: Ingeniør i medisinsk teknikk fra Høgskolen i Stavanger.
 • 1994: Sivilingeniør i tekniske realfag fra Høgskolen i Stavanger
 • 1996-1997: Avdelingsingeniør ved Medisinsk-Teknisk Avdeling, Rikshospitalet, Oslo.
 • 1998: Senioringeniør,Telenor.
 • Siden juni 1998: Ph.D student, senere førsteamanuenis ved IFI, UiO.

Her finner du CV.

Samarbeid

Professor II ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet (Gruppe for telemedisin og e-helse)

NTNU, BI, Diakonhjemmet, Copenhagen Business School, ...

Publikasjoner

 • Aanestad, Margunn; Driveklepp, Anne Merete; Sørli, Hilde & Hertzum, Morten (2017). Participatory Continuing Design: 'Living with' Videoconferencing in Rehabilitation. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  233, s 45- 59 . doi: 10.3233/978-1-61499-740-5-45
 • Aanestad, Margunn; Driveklepp, Anne Merete; Sørli, Hilde & Hertzum, Morten (2017). Participatory Continuing Design: “Living with” Videoconferencing in Rehabilitation, In Anne Marie Kanstrup; Ann Bygholm; Pernille Bertelsen & Christian Nøhr (ed.),  Participatory Design & Health Information Technology.  IOS Press.  ISBN 978-1-61499-740-5.  5.  s 45 - 59 Vis sammendrag
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria; Hanseth, Ole & Vassilakopoulou, Polyxeni (2017). Information Infrastructures and the Challenge of the Installed Base, In Margunn Aanestad; Miria Grisot; Ole Hanseth & Polyxeni Vassilakopoulou (ed.),  Information Infrastructures within European Health Care: Working with the Installed Base.  Springer.  ISBN 978-3-319-51018-7.  3.  s 25 - 33
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria; Hanseth, Ole & Vassilakopoulou, Polyxeni (2017). Information Infrastructures for eHealth, In Margunn Aanestad; Miria Grisot; Ole Hanseth & Polyxeni Vassilakopoulou (ed.),  Information Infrastructures within European Health Care: Working with the Installed Base.  Springer.  ISBN 978-3-319-51018-7.  2.  s 11 - 23
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria; Hanseth, Ole & Vassilakopoulou, Polyxeni (2017). Introduction, In Margunn Aanestad; Miria Grisot; Ole Hanseth & Polyxeni Vassilakopoulou (ed.),  Information Infrastructures within European Health Care: Working with the Installed Base.  Springer.  ISBN 978-3-319-51018-7.  1.  s 1 - 7
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria; Hanseth, Ole & Vassilakopoulou, Polyxeni (2017). Strategies for Building eHealth Infrastructures, In Margunn Aanestad; Miria Grisot; Ole Hanseth & Polyxeni Vassilakopoulou (ed.),  Information Infrastructures within European Health Care: Working with the Installed Base.  Springer.  ISBN 978-3-319-51018-7.  4.  s 35 - 51
 • Grisot, Miria; Vassilakopoulou, Polyxeni & Aanestad, Margunn (2017). The Norwegian eHealth Platform: Development Through Cultivation Strategies and Incremental Changes, In Margunn Aanestad; Miria Grisot; Ole Hanseth & Polyxeni Vassilakopoulou (ed.),  Information Infrastructures within European Health Care: Working with the Installed Base.  Springer.  ISBN 978-3-319-51018-7.  12.  s 193 - 208
 • Roland, Lars Kristian; Sanner, Terje Aksel & Aanestad, Margunn (2017). Flexibility in EHR ecosystems: five integration strategies and their trade-offs. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi.  ISSN 1892-0748.  25(1)
 • Skorve, Espen; Vassilakopoulou, Polyxeni; Aanestad, Margunn & Grunfeld, Thomas Berthold (2017). A Lens for Evaluating Genetic Information Governance Models: Balancing Equity, Efficiency and Sustainability. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  235, s 298- 302 . doi: 10.3233/978-1-61499-753-5-298
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2017). Friction forces and patient-centredness: Understanding how established logics endure during infrastructure transformation. Health Informatics Journal.  ISSN 1460-4582. . doi: 10.1177/1460458217712053
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Grisot, Miria; Blegind Jensen, Tina; Sellberg, Nina; Eltes, Johan; Thorseng, Anne Asmyr & Aanestad, Margunn (2017). Building National eHealth Platforms: the Challenge of Inclusiveness, In Yong Jin Kim; Ritu Agarwal & Jae Kyu Lee (ed.),  Proceedings of the International Conference on Information Systems - Transforming Society with Digital Innovation, ICIS 2017.  Association for Information Systems.  ISBN 9780996683159.  Article 81.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Pesaljevic, Aleksandra; Marmaras, Nicolas & Aanestad, Margunn (2017). Collective action in national e-health initiatives: Findings from a cross-analysis of the Norwegian and Greek e-prescription initiatives.. Linköping Electronic Conference Proceedings.  ISSN 1650-3686.
 • Aanestad, Margunn & Jensen, Tina Blegind (2016). Collective mindfulness in post-implementation IS adaptation processes. Information and organization.  ISSN 1471-7727.  26(1-2), s 13- 27 . doi: 10.1016/j.infoandorg.2016.02.001
 • Myhre, Sonja; Kaye, Jane; Bygrave, Lee Andrew; Aanestad, Margunn; Ghanem, Buthaina; Mechael, Patricia & Frøen, Frederik (2016). eRegistries: governance for electronic maternal and child health registries. BMC Pregnancy and Childbirth.  ISSN 1471-2393.  16 . doi: 10.1186/s12884-016-1063-0 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Shidende, Nima Herman; Aanestad, Margunn & Igira, Faraja Teddy (2016). The role of context in the co-evolution of work and tools. A case from the primary health sector in Tanzania. Information Technology and People.  ISSN 0959-3845.  29(4), s 850- 875 . doi: 10.1108/ITP-12-2013-0218 Vis sammendrag
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2016). Enabling Electronic Interactions between Patients and Healthcare Providers: a service design perspective. Scandinavian Journal of Information Systems.  ISSN 0905-0167.  28(1), s 71- 90
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Skorve, Espen & Aanestad, Margunn (2016). Premises for Clinical Genetics Data Governance: Grappling with Diverse Value Logics, In Brent Daniel Mittelstadt & Luciano Floridi (ed.),  The Ethics of Biomedical Big Data.  Springer.  ISBN 978-3-319-33523-0.  11.  s 239 - 256
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2015). A Frugal Approach to Novelty: Patient-oriented Digital Health Initiatives Shaped by Affordable Losses and Alliances, In Jorg Becker; Jan vom Brocke & Marco de Marco (ed.),  Proceedings of ECIS 2015.  Association for Information Systems.  ISBN 978-3-00-050284-2.  193.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2015). Co-Creation of Patient-Oriented Services: Design of Electronic Booking for Norwegian Healthcare, In Harri Oinas-Kukkonen; Netta Iivari; Kari Kuutti; Anssi Öörni & Mikko Rajanen (ed.),  Nordic Contributions in IS Research. 6th Scandinavian Conference on Information Systems, SCIS 2015, Oulu, Finland, August 9-12, 2015, Proceedings..  Springer.  ISBN 978-3-319-21782-6.  14.  s 193 - 207
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2015). Co-creation of patient-oriented services: Design of electronic booking for Norwegian healthcare. Lecture Notes in Business Information Processing.  ISSN 1865-1348.  223, s 193- 207 . doi: 10.1007/978-3-319-21783-3_14
 • Aanestad, Margunn; Jolliffe, Bo; Mukherjee, Arunima Sehgal & Sahay, Sundeep (2014). Infrastructuring Work: Building a State-Wide Hospital Information Infrastructure in India. Information systems research.  ISSN 1047-7047.  25(4), s 834- 845 . doi: 10.1287/isre.2014.0557
 • Aanestad, Margunn; Sæbø, Johan Ivar & Grünfeld, Thomas Berthold (2014). TOWARDS A PROCESSUAL PERSPECTIVE ON ARCHITECTURE - Building an Information Infrastructure for Personalized Medicine. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi.  ISSN 1892-0748.  22(1)
 • Shidende, Nima Herman; Grisot, Miria; Aanestad, Margunn & Igira, Faraja Teddy (2014). Coordination Challenges in Collaborative Practices in the Prevention of Mother to Child Transmission of HIV in Tanzania. Journal of Health Informatics in Africa.  ISSN 2197-6902.  2(1), s 1- 16 . doi: 10.12856/JHIA-2014-v2-i1-88
 • Damtew, Zufan Abera & Aanestad, Margunn (2013). Benefits of Local Knowledge in Shaping standards. A Case Study from Community Health Service and Information Systems in Ethiopia. Scandinavian Journal of Information Systems.  ISSN 0905-0167.  24(2), s 27- 50
 • Mengiste, Shegaw Anagaw & Aanestad, Margunn (2013). Understanding the dynamics of learning across social worlds: A case study from implementing IS in the Ethiopian public health care system. Information and organization.  ISSN 1471-7727.  23(4), s 233- 257 . doi: 10.1016/j.infoandorg.2013.08.001
 • Mørk, Bjørn Erik; Aanestad, Margunn & Hoholm, Thomas (2013). Tverrfaglig samhandling: En praksisbasert studie av utvikling og implementering av nye praksiser i sykehus, I: Aksel Hagen Tjora & Line Melby (red.),  Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205425521.  Kapittel 13.  s 258 - 279
 • Aanestad, Margunn (2012). IKT - et utfordrende redskap, I: Hans Olav Melberg & Lars Erik Kjekshus (red.),  Fremtidens Helse-Norge.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245012088.  Kapittel 9.  s 169 - 185
 • Aanestad, Margunn (2012). What If Design Is Something Else: The Challenges of Dealing with Interdependencies, In  Nordic Contributions in IS Research Third Scandinavian Conference on Information Systems, SCIS 2012, Sigtuna, Sweden, August 17–20, 2012. Proceedings.  Springer.  ISBN 978-3-642-32269-3.  Kapittel.  s 95 - 108
 • Damtew, Zufan Abera & Aanestad, Margunn (2012). Benefits of local knowledge in shaping standards : a case study from community health service and information system in Ethiopia. Scandinavian Journal of Information Systems.  ISSN 0905-0167.  24(2), s 27- 50
 • Mukherjee, Arunima Sehgal; Aanestad, Margunn & Sahay, Sundeep (2012). Judicious design of electronic health records: Case from public health system in India. Health Policy and Technology.  ISSN 2211-8837.  1(1), s 22- 27 . doi: 10.1016/j.hlpt.2012.01.006
 • Mørk, Bjørn Erik; Hoholm, Thomas; Eva, Maaninen-Olsson & Aanestad, Margunn (2012). Changing practice through boundary organizing: A case from medical R&D. Human Relations.  ISSN 0018-7267.  65(2), s 263- 288 . doi: 10.1177/0018726711429192
 • Aanestad, Margunn (2011). Information Systems Innovation Research: Between Novel Futures and Durable Presents, In  Researching the Future in Information Systems.  Springer.  ISBN 978-3-642-21363-2.  Kapittel 2.  s 27 - 42
 • Aanestad, Margunn (2011). Information Systems Innovation Research: Between Novel Futures and Durable Presents. IFIP Advances in Information and Communication Technology.  ISSN 1868-4238.  356, s 27- 41
 • Aanestad, Margunn & Jensen, Tina Belgind (2011). Building nation-wide information infrastructures in healthcare through modular implementation strategies. Journal of strategic information systems.  ISSN 0963-8687.  20(2), s 161- 176 . doi: 10.1016/j.jsis.2011.03.006
 • Aanestad, Margunn (2010). Fra "sømløs integrasjon" til "integrasjonens sømmer", I: Margunn Aanestad & Irene Olaussen (red.),  IKT og samhandling i helsesektoren - Digitale lappetepper eller sømløs integrasjon?.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2646-1.  Kapittel 11.  s 167 - 176
 • Aanestad, Margunn (2010). IKT for bedre samhandling: Løsning eller problem?, I: Margunn Aanestad & Irene Olaussen (red.),  IKT og samhandling i helsesektoren - Digitale lappetepper eller sømløs integrasjon?.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2646-1.  Kapittel 1.  s 9 - 17
 • Aanestad, Margunn & Olaussen, Irene (2010). Tverrfaglig teknologiforskning, I: Margunn Aanestad & Irene Olaussen (red.),  IKT og samhandling i helsesektoren - Digitale lappetepper eller sømløs integrasjon?.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2646-1.  Kapittel 2.  s 19 - 38
 • Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2010). Engagement in Information Infrastructure Research, In Judith Molka-Danielsen (ed.),  IRIS Selected Papers of the Information Systems Research Seminar in Scandinavia.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251927352.  Kapittel 1.  s 9 - 22
 • Mørk, Bjørn Erik; Hoholm, Thomas; Ellingsen, Gunnar Adelsten; Edwin, Bjørn & Aanestad, Margunn (2010). Challenging expertise: On power relations within and across communities of practice in medical innovation. Management Learning.  ISSN 1350-5076.  41(5), s 575- 592 . doi: 10.1177/1350507610374552
 • Olaussen, Irene & Aanestad, Margunn (2010). Hvordan måle nærhet på avstand? En prestasjonsorientert evaluering av telemedisin, I: Margunn Aanestad & Irene Olaussen (red.),  IKT og samhandling i helsesektoren - Digitale lappetepper eller sømløs integrasjon?.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2646-1.  Kapittel 10.  s 149 - 166
 • Skorve, Espen & Aanestad, Margunn (2010). Bootstrapping Revisited: Opening the Black Box of Organizational Implementation. Lecture Notes in Business Information Processing.  ISSN 1865-1348.  60, s 111- 126
 • Igira, Faraja Teddy & Aanestad, Margunn (2009). Living with Contradictions: Complementing Activity Theory with the Notion of Installed Base to Address the Historical Dimension of Transformation. Mind, culture and activity.  ISSN 1074-9039.  16(3), s 209- 233
 • Sahay, Sundeep; Monteiro, Eric & Aanestad, M (2009). Configurable politics and asymmetric integration: health eInfrastructtures in India. Journal of the AIS.  ISSN 1536-9323.  10(5), s 399- 414
 • Sahay, Sundeep; Monteiro, Eric & Aanestad, M (2009). Towards a Political Perspective of Integration in IS Research: the case of Health Information Systems in India. Information Technology for Development.  ISSN 0268-1102.  15(2), s 83- 94
 • Sahay, Sundeep; Monteiro, Eric & Aanestad, Margunn (2009). Toward a Political Perspective of Integration in Information Systems Research: The Case of Health Information Systems in India. Information Technology for Development.  ISSN 0268-1102.  15(2), s 83- 94 Vis sammendrag
 • Sun, Violeta; Aanestad, Margunn; Skorve, Espen & Miscione, Gianluca (2009). INFORMATION INFRASTRUCTURE GOVERNANCE AND WINDOWS OF OPPORTUNITY, In S. Newell; E. Whitley; N. Pouloudi; J. Wareham & Lars Mathiassen (ed.),  INFORMATION SYSTEMS IN A GLOBALISING WORLD: CHALLENGES, ETHICS AND PRACTICES.  ECIS 2009 The 17th European Conference on Information Systems.  ISBN 9788861293915.  ECIS2009-0181.R1.
 • Andersen, Synnøve Thomassen & Aanestad, Margunn (2008). Possibilities and Challenges of Transition to Ambulant Health Service Delivery with ICT support in Psychiatry, In Michael Barrett; Elizabeth Davidson; Catherine Middleton & Janice DeGross (ed.),  Information Technology in the Service Economy: Challenges and Possibilities for the 21st Century.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-0-387-09767-1.  9.  s 129 - 141
 • Kimaro, Honest Christopher; Mengiste, Shegaw Anagaw & Aanestad, Margunn (2008). Redesigning health information systems in developing countries: The need for local flexibility and distributed control. Public Administration and Development.  ISSN 0271-2075.  28 . doi: 10.1002/pad.473
 • Mørk, Bjørn Erik; Aanestad, Margunn; Hanseth, Ole & Grisot, Miria (2008). Conflicting Epistemic Cultures and Obstacles for Learning across Communities of Practice. Knowledge and Process Management.  ISSN 1092-4604.  15(1), s 12- 23 . doi: 10.1002/kpm.295
 • Ngoma, Caroline; Kaasbøll, Jens Johan & Aanestad, Margunn (2008). From User Training to In-Service Support, In Paul Cunningham & Miriam Cunningham (ed.),  IST-Africa 2008 Conference Proceedings.  International Information Management Corporation Limited.  ISBN 978-1-905824-07-6.  51.  s 1 - 11
 • Aanestad, M; Monteiro, Eric & Nielsen, P.A. (2007). Information Infrastructures and Public Goods: Analytical and Practical Implications for Spatial Data Infrastructures. Information Technology for Development.  ISSN 0268-1102.  13(1), s 7- 25

Se alle arbeider i Cristin

 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria; Hanseth, Ole & Vassilakopoulou, Polyxeni (ed.) (2017). Information Infrastructures within European Health Care: Working with the Installed Base. Springer.  ISBN 978-3-319-51018-7.  263 s.
 • Boules-Rødje, Nina; Ellingsen, Gunnar; Bratteteig, Tone; Aanestad, Margunn & Bjørn, Pernille (ed.) (2015). ECSCW 2015: Proceedings of the 14th European Conference on Computer Supported Cooperative Work. Springer.  ISBN 978-3-319-20498-7.  316 s.
 • Aanestad, Margunn & Bratteteig, Tone (ed.) (2013). Nordic Contributions in IS Research : 4th Scandinavian Conference on Information Systems, SCIS 2013, Oslo, Norway, August 11-14, 2013. Proceedings. Springer.  ISBN 978-3-642-39831-5.  105 s.
 • Aanestad, Margunn & Olaussen, Irene (red.) (2010). IKT og samhandling i helsesektoren - Digitale lappetepper eller sømløs integrasjon?. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2646-1.  179 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aanestad, Margunn (2016). How IS can become more agile and relevant. Scandinavian Journal of Information Systems.  ISSN 0905-0167.  28(2)
 • Aanestad, Margunn (2016). "Porting IS Research to the Cloud" Keynote SCIS 2016.
 • Aanestad, Margunn (2016). Questioning the IS field's capacities for understanding the consequences of the digital.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Skorve, Espen & Aanestad, Margunn (2016). A COMMONS PERSPECTIVE ON GENETIC DATA GOVERNANCE: THE CASE OF BRCA DATA.
 • Aanestad, Margunn (2015). Keynote presentation: Information Infrastructures in Healthcare: Beyond the "here and how"?.
 • Aanestad, Margunn (2015). New ethical dilemmas arising from the growth of personal health. Vis sammendrag
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria; La Rocca, Antonella & Vassilakopoulou, Polyxeni (2015). Connected Care – creating patient-oriented digitally supported health services.
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria & Vassilakopoulou, Polyxeni (2015). Personal Health Records as novel common Spaces: patients as integrators.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Aanestad, Margunn & Grisot, Miria (2015). Innovation in eHealth Infrastructures: Digitalisation Spirals.
 • Aanestad, Margunn (2014). Hvorfor er store IKT-systemer så vanskelige å lykkes med?.
 • Aanestad, Margunn (2014). Patient-centered innovations: to, With, for and about patients.
 • Aanestad, Margunn (2014). Research in Health Informatics - the need for multidisciplinarity.
 • Aanestad, Margunn (2014). Some comments on "socio-digital generativity".
 • Aanestad, Margunn; Eike, Morten Christoph; Grünfeld, Thomas B. & Undlien, Dag Erik (2014). Building an Infrastructure for Personalized Medicine: connecting the local knowing in practice to global 'circuits of knowledge'.
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria & Vassilakopoulou, Polyxeni (2014). My Record - Between Infrastructures.
 • Brown, Carol V.; Jensen, Tina Blegind; Aanestad, Margunn; Currie, Wendy; Federico, Pigni & Shahar, Yuval (2014). Leveraging Digital Innovation in Healthcare : Harnessing Big Data, Cloud and Mobile Computing for Better Health.
 • Eike, Morten Christoph; Skorve, Espen; Håndstad, Tony; Fontenelle, Hugues; Børsting, Jorun; Aanestad, Margunn; Culén, Alma Leora; Grünfeld, Thomas & Undlien, Dag Erik (2014). GenAP workbench: aiding variant classification in clinical diagnostic settings.
 • Grisot, Miria; Aanestad, Margunn; Vassilakopoulou, Polyxeni & Thorseng, Anne Asmyr (2014). To, with, for and about patients: four modes of IT enabled patient-centricity.
 • Grisot, Miria; Vassilakopoulou, Polyxeni & Aanestad, Margunn (2014). Innovation and emergence in infrastructure evolution: the case of Helsenorge.no and the Health Archive.
 • Rolland, Knut-Helge Ronæs & Aanestad, Margunn (2014). Growing platform-based enterprise systems through ‘modular’ and ‘architectural’ acts of customizing: a case study.
 • Shidende, Nima Herman; Aanestad, Margunn & Mørk, Bjørn Erik (2014). The Role of Information Artefacts in Organizing: An Empirical Study forn Tanzanian Health Care.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2014). Cultivating novelty in patient-healthcare provider communication: an effectuation perspective.
 • Aanestad, Margunn (2013). Change and continuity: Towards a more detailed understanding of the ”installed base”.
 • Aanestad, Margunn (2013). Hvorfor er store IKT-systemer så vanskelige å lykkes med? Eller: Tre grunner til at man ikke bør snakke om 'utrulling' av IKT-systemer.
 • Aanestad, Margunn (2013). IKT og kompleksitet.
 • Aanestad, Margunn (2013). Modularitet i arkitektur og implementasjonsstrategi.
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria & Vassilakopoulou, Polyxeni (2013). Towards Patient-Centered Health Information Infrastructures: the Challenge of Disparate Components.
 • Geirbo, Hanne Cecilie & Aanestad, Margunn (2013). Community Power taking place - studying the implementation and redesign of a village electricity grid in Bangladesh.
 • Mørk, Bjørn Erik; Aanestad, Margunn & Hoholm, Thomas (2013). Praksisbaserte perspektiver på teknologisk innovasjon i helsevesenet.
 • Mørk, Bjørn Erik; Aanestad, Margunn; Hoholm, Thomas & Halvorsen, Per Steinar (2013). "Høyteknologisk innovasjon, tverrfaglighet og ekspertise".
 • Aanestad, Margunn (2012). EXAMINING THE NOTION OF INSTALLED BASE.
 • Aanestad, Margunn (2012). Standardisering av IKT – utfordringer og erfaringer.
 • Eike, Morten Christoph; Lærum, Hallvard; Hughes, Timothy; Bremer, Sara; Bergan, Stein; Thomassen, Gard O Sundby; Aanestad, Margunn; Grünfeld, Thomas & Undlien, Dag Erik (2012). A national platform for clinical genetic analysis of high-throughput sequencing data in Norway. Vis sammendrag
 • Eike, Morten Christoph; Lærum, Hallvard; Hughes, Timothy; Håndstad, Tony; Bremer, Sara; Bergan, Stein; Thomassen, Gard O Sundby; Aanestad, Margunn; Grünfeld, Thomas & Undlien, Dag Erik (2012). GenAP: a platform for clinical genetic analysis of high-throughput sequencing data. Vis sammendrag
 • Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2010). Engagement in practice, engagement with practice: exploring multiplicity in complex infrastructural arrangements.
 • Hanseth, Ole & Aanestad, Margunn (2010). Governance of bottom-up standardisation processes.
 • Jensen, Tina Blegind & Aanestad, Margunn (2010). NATIONAL INITIATIVES TO BUILD HEALTHCARE INFORMATION INFRASTRUCTURES.
 • Mørk, Bjørn Erik; Hoholm, Thomas; Aanestad, Margunn; Ellingsen, Gunnar & Edwin, Bjørn (2010). Challenging expertise – a case study of how laparoscopy challenged established power relations.
 • Skorve, Espen & Aanestad, Margunn (2010). Bootstrapping Revisited: Opening the Black Box of Organizational Implementation.
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria & Jensen, Tina Blegind (2009). DEALING WITH TIGHT COUPLINGS AND MULTIPLE INTERACTIONS IN COMPLEX TECHNOLOGICAL SYSTEMS.
 • Aanestad, Margunn (2008). Elektronisk samhandling – nye muligheter?.
 • Aanestad, Margunn (2008). Fra pilotprosjekt til rutinebruk - hvordan komme over 'bøygen'?.
 • Aanestad, Margunn (2008). Handling Complexity and Multiplicity: ICT in Health Care.
 • Aanestad, Margunn (2008). LEARNING IN INTERCONNECTIONS: SITES OF STANDARDIZATION.
 • Andersen, Synnøve Thomassen & Aanestad, Margunn (2008). Possibilities and Challenges of Transition to Ambulant Health Service Delivery with ICT Support in Psychiatry.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 13:43 - Sist endret 18. jan. 2018 10:54