Margunn Aanestad

Bilde av Margunn Aanestad
English version of this page
Telefon +47-22852545
Rom 6164
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B Ole-Johan Dahls hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for informatikk

Faglige interesser

Jeg studerer grupper og organisasjoners erfaringer med innføring (implementasjon) og bruk av IKT, spesielt hvordan læring og utvikling av ny praksis foregår. Studiene relaterer seg til IKT i form av storskala, distribuerte og integrerte samlinger av informasjonssystemer, såkalte "informasjonsinfrastrukturer", og er i hovedsak utført innenfor helsesektoren. Teoretisk arbeider jeg i skjæringsfeltet mellom IS (Information Systems), CSCW (Computer Supported Cooperative Work), STS (Science and Technology Studies) og organisasjonsteori.

Undervisning

Bachelor-nivå: INF3290 Store og komplekse informasjonssystemer

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF3290/

Master-nivå: INF5890 IT and Management

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5890/index-eng.html
 

Bakgrunn

 • 1992: Ingeniør i medisinsk teknikk fra Høgskolen i Stavanger.
 • 1994: Sivilingeniør i tekniske realfag fra Høgskolen i Stavanger
 • 1996-1997: Avdelingsingeniør ved Medisinsk-Teknisk Avdeling, Rikshospitalet, Oslo.
 • 1998: Senioringeniør,Telenor.
 • Siden juni 1998: Ph.D student, senere førsteamanuenis ved IFI, UiO.

Her finner du CV.

Samarbeid

Professor II ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet (Gruppe for telemedisin og e-helse)

NTNU, BI, Diakonhjemmet, Copenhagen Business School, ...

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Boules-Rødje, Nina; Ellingsen, Gunnar; Bratteteig, Tone; Aanestad, Margunn & Bjørn, Pernille (ed.) (2015). ECSCW 2015: Proceedings of the 14th European Conference on Computer Supported Cooperative Work. Springer.  ISBN 978-3-319-20498-7.  316 s.
 • Aanestad, Margunn & Bratteteig, Tone (ed.) (2013). Nordic Contributions in IS Research : 4th Scandinavian Conference on Information Systems, SCIS 2013, Oslo, Norway, August 11-14, 2013. Proceedings. Springer.  ISBN 978-3-642-39831-5.  105 s.
 • Aanestad, Margunn & Olaussen, Irene (red.) (2010). IKT og samhandling i helsesektoren - Digitale lappetepper eller sømløs integrasjon?. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2646-1.  179 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aanestad, Margunn (2016). How IS can become more agile and relevant . Scandinavian Journal of Information Systems.  ISSN 0905-0167.  28(2)
 • Aanestad, Margunn (2016). "Porting IS Research to the Cloud" Keynote SCIS 2016.
 • Aanestad, Margunn (2016). Questioning the IS field's capacities for understanding the consequences of the digital .
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Skorve, Espen & Aanestad, Margunn (2016). A COMMONS PERSPECTIVE ON GENETIC DATA GOVERNANCE: THE CASE OF BRCA DATA.
 • Aanestad, Margunn (2015). Keynote presentation: Information Infrastructures in Healthcare: Beyond the "here and how"?.
 • Aanestad, Margunn (2015). New ethical dilemmas arising from the growth of personal health .
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria; La Rocca, Antonella & Vassilakopoulou, Polyxeni (2015). Connected Care – creating patient-oriented digitally supported health services.
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria & Vassilakopoulou, Polyxeni (2015). Personal Health Records as novel common Spaces: patients as integrators.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Aanestad, Margunn & Grisot, Miria (2015). Innovation in eHealth Infrastructures: Digitalisation Spirals.
 • Aanestad, Margunn (2014). Hvorfor er store IKT-systemer så vanskelige å lykkes med?.
 • Aanestad, Margunn (2014). Patient-centered innovations: to, With, for and about patients.
 • Aanestad, Margunn (2014). Research in Health Informatics - the need for multidisciplinarity.
 • Aanestad, Margunn (2014). Some comments on "socio-digital generativity".
 • Aanestad, Margunn; Eike, Morten Christoph; Grünfeld, Thomas B. & Undlien, Dag Erik (2014). Building an Infrastructure for Personalized Medicine: connecting the local knowing in practice to global 'circuits of knowledge'.
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria & Vassilakopoulou, Polyxeni (2014). My Record - Between Infrastructures.
 • Brown, Carol V.; Jensen, Tina Blegind; Aanestad, Margunn; Currie, Wendy; Federico, Pigni & Shahar, Yuval (2014). Leveraging Digital Innovation in Healthcare : Harnessing Big Data, Cloud and Mobile Computing for Better Health.
 • Eike, Morten Christoph; Skorve, Espen; Håndstad, Tony; Fontenelle, Hugues; Børsting, Jorun; Aanestad, Margunn; Culén, Alma Leora; Grünfeld, Thomas & Undlien, Dag Erik (2014). GenAP workbench: aiding variant classification in clinical diagnostic settings.
 • Grisot, Miria; Aanestad, Margunn; Vassilakopoulou, Polyxeni & Thorseng, Anne Asmyr (2014). To, with, for and about patients: four modes of IT enabled patient-centricity.
 • Grisot, Miria; Vassilakopoulou, Polyxeni & Aanestad, Margunn (2014). Innovation and emergence in infrastructure evolution: the case of Helsenorge.no and the Health Archive.
 • Rolland, Knut-Helge Ronæs & Aanestad, Margunn (2014). Growing platform-based enterprise systems through ‘modular’ and ‘architectural’ acts of customizing: a case study.
 • Shidende, Nima Herman; Aanestad, Margunn & Mørk, Bjørn Erik (2014). The Role of Information Artefacts in Organizing: An Empirical Study forn Tanzanian Health Care.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2014). Cultivating novelty in patient-healthcare provider communication: an effectuation perspective.
 • Aanestad, Margunn (2013). Change and continuity: Towards a more detailed understanding of the ”installed base”.
 • Aanestad, Margunn (2013). Hvorfor er store IKT-systemer så vanskelige å lykkes med? Eller: Tre grunner til at man ikke bør snakke om 'utrulling' av IKT-systemer.
 • Aanestad, Margunn (2013). IKT og kompleksitet.
 • Aanestad, Margunn (2013). Modularitet i arkitektur og implementasjonsstrategi.
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria & Vassilakopoulou, Polyxeni (2013). Towards Patient-Centered Health Information Infrastructures: the Challenge of Disparate Components.
 • Geirbo, Hanne Cecilie & Aanestad, Margunn (2013). Community Power taking place - studying the implementation and redesign of a village electricity grid in Bangladesh.
 • Mørk, Bjørn Erik; Aanestad, Margunn & Hoholm, Thomas (2013). Praksisbaserte perspektiver på teknologisk innovasjon i helsevesenet.
 • Mørk, Bjørn Erik; Aanestad, Margunn; Hoholm, Thomas & Halvorsen, Per Steinar (2013). "Høyteknologisk innovasjon, tverrfaglighet og ekspertise".
 • Aanestad, Margunn (2012). EXAMINING THE NOTION OF INSTALLED BASE.
 • Aanestad, Margunn (2012). Standardisering av IKT – utfordringer og erfaringer.
 • Eike, Morten Christoph; Lærum, Hallvard; Hughes, Timothy; Bremer, Sara; Bergan, Stein; Thomassen, Gard O Sundby; Aanestad, Margunn; Grünfeld, Thomas & Undlien, Dag Erik (2012). A national platform for clinical genetic analysis of high-throughput sequencing data in Norway .
 • Eike, Morten Christoph; Lærum, Hallvard; Hughes, Timothy; Håndstad, Tony; Bremer, Sara; Bergan, Stein; Thomassen, Gard O Sundby; Aanestad, Margunn; Grünfeld, Thomas & Undlien, Dag Erik (2012). GenAP: a platform for clinical genetic analysis of high-throughput sequencing data.
 • Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2010). Engagement in practice, engagement with practice: exploring multiplicity in complex infrastructural arrangements.
 • Hanseth, Ole & Aanestad, Margunn (2010). Governance of bottom-up standardisation processes.
 • Jensen, Tina Blegind & Aanestad, Margunn (2010). NATIONAL INITIATIVES TO BUILD HEALTHCARE INFORMATION INFRASTRUCTURES.
 • Mørk, Bjørn Erik; Hoholm, Thomas; Aanestad, Margunn; Ellingsen, Gunnar & Edwin, Bjørn (2010). Challenging expertise – a case study of how laparoscopy challenged established power relations.
 • Skorve, Espen & Aanestad, Margunn (2010). Bootstrapping Revisited: Opening the Black Box of Organizational Implementation.
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria & Jensen, Tina Blegind (2009). DEALING WITH TIGHT COUPLINGS AND MULTIPLE INTERACTIONS IN COMPLEX TECHNOLOGICAL SYSTEMS.
 • Aanestad, Margunn (2008). Elektronisk samhandling – nye muligheter?.
 • Aanestad, Margunn (2008). Fra pilotprosjekt til rutinebruk - hvordan komme over 'bøygen'?.
 • Aanestad, Margunn (2008). Handling Complexity and Multiplicity: ICT in Health Care.
 • Aanestad, Margunn (2008). LEARNING IN INTERCONNECTIONS: SITES OF STANDARDIZATION.
 • Andersen, Synnøve Thomassen & Aanestad, Margunn (2008). Possibilities and Challenges of Transition to Ambulant Health Service Delivery with ICT Support in Psychiatry.
 • Sahay, Sundeep; Monteiro, Eric & Aanestad, M (2007). Towards a Political Perspective of Integration in IS Research: the case of Health Information Systems in India.
 • Sahay, Sundeep; Monteiro, Eric & Aanestad, Margunn (2007). Towards a Political Perspective of Integration in IS Research: the case of Health Information Systems in India.
 • Aanestad, Margunn (2006). How Technology Organizes Learning.
 • Aanestad, Margunn & Grisot, Miria (2006). Beyond the project? Challenging our conceptualisations of ICT-enabled change processes.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 13:43 - Sist endret 1. apr. 2016 09:23