print logo

Sverre Holm

Bilde av Sverre Holm
English version of this page
Telefon +47-22852704
Mobiltelefon +47-93215705
Faks +47-22852401
Rom 4460
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B Ole-Johan Dahls hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for informatikk

Ledige stillinger tidlig i 2016: Se engelsk side


Jeg er professor i signalbehandling ved Universitetet i Oslo og medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi. Vår gruppe deltar i "Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS)" som er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Ellers har jeg antageligvis alt for mange interesser. I tillegg til medisinsk avbildning med ultralyd og skjærbølger (elastografi) inkluderer det innendørs posisjonering med ultralyd, vitenskapshistorie og -filosofi, dataanalyse for klima, audio/HiFi/lydkoding og amatørradio.

Populærvitenskap

Mer under fanen Popularisering til venstre

Konferanser


Faglige interesser

Jeg forsker på ultralyd og lyd og spesielt fokus er på nye metoder for medisinsk avbildning og det teoretiske grunnlaget for elastografi i medisin:

Fraksjonell bølgeligning
Foto: Yngve Vogt, Apollon

Jeg er også interessert i audio og er fra 2014 styremedlem i Audio Engineering Society, Norge.

Hva gjør vi innenfor signalbehandling i vår gruppe? Her er en artikkel om det: Signalbehandling: Litt matematikk, litt fysikk og litt informatikk

Jeg er opptatt av innovasjon, har flere patenter innen mitt område og er rådgiver (Technical Advisory Board) for flere nystartede firmaer.

Jeg har hatt blogg på UiO siden mai 2010, og bidrar også som en av flere skribenter på bloggen Kollokvium.no "backstage naturvitenskap" som har republiseringsavtale med Dagbladets nettavis. Se høyre kolonne for å finne disse bloggene.

Her er noen YouTube videoer fra vår forskning og undervisning.

Min engelske side har har mer om temaer for forskning.

Foredrag

Jeg holder populært orienterte foredrag om bl.a.:

Foto: Åsmund Lindal, www.ilios-kom.no

 


 
Emneord: lyd, ultralyd, medisinsk ultralyd, elastografi, innendørs posisjonering, signalbehandling
Publisert 4. nov. 2010 13:58 - Sist endret 22. des. 2015 23:14
include:feed: Could not fetch object for cache entry with key "http://titan.uio.no/sverre-holm".