Tone Bratteteig

Bilde av Tone Bratteteig
English version of this page
Telefon +47-22852427
Faks +47-22852401
Rom 7164
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B Ole-Johan Dahls hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for informatikk

Faglige interesser

- brukermedvirkning i design (participatory design)

- IT-støttet samarbeid (computer supported cooperative work)

- design av informasjonssystemer, design med digitalt materiale

- bruk av informasjonssystemer, brukspraksis, effekter av tekniske løsninger

- samspillet mellom mennesker og teknologi (individ, gruppe, organisasjon, samfunn)

 

Undervisning

INF1510 - Bruksorientert design

INF5200 - Computer-supported cooperative work

Leder av studieprogrammet "Informatikk: design, bruk, interaksjon" (Bachelor og Master)

Medlem i Undervisningsutvalget, Studielabens fagråd

Verv

- medlem programrådet for forvaltningsinformatiske studier DRI og Forvaltningsinformatikk, Jus, UiO

- medlem SINTEF Digital fagråd

- medlem NordiCHI steering committee

- leder ECSCW Foundation

- medlem editorial board Journal of Computer Supported Cooperative Work, FORMakademisk

- medlem advisory board Scandinavian Journal of Information Systems, Participatory Design ConferencesScandinavian Conference on Information Systems

- medlem (founding member) EUSSET

Emneord: design, use, interaction, participatory design, autonomy and automation

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Boules-Rødje, Nina; Ellingsen, Gunnar; Bratteteig, Tone; Aanestad, Margunn & Bjørn, Pernille (ed.) (2015). ECSCW 2015: Proceedings of the 14th European Conference on Computer Supported Cooperative Work. Springer.  ISBN 978-3-319-20498-7.  316 s.
 • Bratteteig, Tone & Wagner, Ina (2014). Disentangling participation. Power and decision‐making in Participatory Design. Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-06163-4.  118 s.
 • Aanestad, Margunn & Bratteteig, Tone (ed.) (2013). Nordic Contributions in IS Research : 4th Scandinavian Conference on Information Systems, SCIS 2013, Oslo, Norway, August 11-14, 2013. Proceedings. Springer.  ISBN 978-3-642-39831-5.  105 s.
 • Molka-Danielsen, Judith; Bratteteig, Tone & Skorve, Espen (ed.) (2013). IRIS Selected Papers of the Information Systems Research Seminar in Scandinavia. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-321-0406-2.  166 s.
 • Bratteteig, Tone; Bødker, Keld; Dittrich, Yvonne; Mogensen, Preben & Simonsen, Jesper (2012). Methods: Organizing Principles and General Guidelines for Participatory Design Projects. Routledge.  ISBN 978-0-415-69440-7.  300 s.
 • Robertson, Toni; Bødker, Keld; Bratteteig, Tone & Loi, Daria (2010). Proceedings of the 11th Conference on Participatory Design, PDC 2010. ACM Press.  ISBN 978-1-4503-0131-2.  299 s.
 • Wagner, Ina; Bratteteig, Tone & Stuedahl, Dagny (2010). Exploring digital design : multi-disciplinary design practices. Springer.  ISBN 978-1-84996-222-3.  294 s.
 • Mørch, Anders Irving; Morgan, Konrad; Bratteteig, Tone; Ghosh, Gautam & Svanæs, Dag (ed.) (2006). Proceedings of the Fourth Nordic Conference on Human-Computer Interaction (NordiCHI 2006). ACM Publications.  ISBN 1595933255.  505 s.
 • Mørch, Anders Irving; Morgan, Konrad; Bratteteig, Tone; Ghosh, Gautam & Svanæs, Dag (ed.) (2006). Foreword: Proceedings of the 4th Nordic conference on Human-computer interaction: changing roles. Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 1-59593-325-5.  1 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bratteteig, Tone (2016). Med studenter som medskapere i undervisning og forskning.
 • Bratteteig, Tone; Rolstad, Ole Kristian & Wagner, Ina (2016). The life and death of design ideas.
 • Bratteteig, Tone & Verne, Guri Birgitte (2016). From difficult artifacts to easy to use designs.
 • Bratteteig, Tone & Wagner, Ina (2016). What is a participatory design result?.
 • Joshi, Suhas Govind & Bratteteig, Tone (2015). Assembling fragments into continuous design. On participatory design with old people.
 • Bratteteig, Tone (2014). Building on the logic of a practice -- fieldwork in the Scandinavian systems development tradition.
 • Bratteteig, Tone & Joshi, Suhas Govind (2014). Følgeforskning på Kampen Omsorg+.
 • Bratteteig, Tone & Wagner, Ina (2014). Analyzing the politics of PD: a conceptual investigation (pp. 205-206) .
 • Bratteteig, Tone & Wagner, Ina (2014). Design decisions and the sharing of power in PD.
 • Bratteteig, Tone (2013). Hvordan er brukervennligheten av offentlige digitale tjenester i dag?.
 • Bratteteig, Tone (2013). Sociomaterial entanglements – what are they & how to address them.
 • Bratteteig, Tone & Wagner, Ina (2013). Moving healthcare to the home: the work to make homecare work.
 • Molka-Danielsen, Judith; Bratteteig, Tone & Skorve, Espen (2013). Foreword – Digital Living , In Judith Molka-Danielsen; Tone Bratteteig & Espen Skorve (ed.),  IRIS Selected Papers of the Information Systems Research Seminar in Scandinavia.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-321-0406-2.  Forord.  s 5 - 7
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Bratteteig, Tone & Hartvigsen, Gunnar (2013). Usage and Perceptions of a Mobile Self-Management Application for People with Type 2 Diabetes: Qualitative Study of 5-month Trial.
 • Verne, Guri Birgitte & Bratteteig, Tone (2013). Doing taxes – between work and life.
 • Bratteteig, Tone (2012). Design Research in Scandinavia – a Participatory Design perspective.
 • Bratteteig, Tone (2012). Kan smarte hus og IT gi bedre helse?.
 • Bratteteig, Tone & Verne, Guri Birgitte (2012). Disentangling for Autonomy. Understanding the sociomaterial practices of public services.
 • Bratteteig, Tone & Wagner, Ina (2012). Beyond the smart home. Designing multimodal environments to support mastery design.
 • Bratteteig, Tone & Wagner, Ina (2012). Disentangling power and decision-making in participatory design.
 • Culén, Alma & Bratteteig, Tone (2012). Touch interfaces for elderly: some design challenges.
 • Bratteteig, Tone (2011). Digital forms form knowledge.
 • Bratteteig, Tone (2011). Kjønnsperspektiver i forskning.
 • Bratteteig, Tone (2011). Participatory design methods: principles and challenges.
 • Bratteteig, Tone (2011). Smarte hus for bedre helse og alderdom.
 • Bratteteig, Tone; Finken, Sisse & Mörtberg, Christina M (2011). Shifting relations and moving artefacts: on women's work in smart houses.
 • Finken, Sisse; Mörtberg, Christina M; van der Velden, Maja & Bratteteig, Tone (2011). The Becoming of Places: Stories of meaning and matter from a university metro station through still pictures.
 • Bratteteig, Tone (2010). Changing boundaries of design and use. Invited Keynote.
 • Bratteteig, Tone & Wagner, Ina (2010). Spaces for Participatory Creativity.
 • Bratteteig, Tone; Ehrenstrasser, Lisa; Idziorek, Michael & Maquil, Valerie (2009). Tangible interaction in support of cooperative work.
 • Bratteteig, Tone; Finken, Sisse & van der Velden, Maja (2009). Autonomy and Automation in an ‘Information Society for All’.
 • van der Velden, Maja; Bratteteig, Tone & Finken, Sisse (2009). Entangled matter: thinking differently about materials in design .
 • van der Velden, Maja; Bratteteig, Tone; Finken, Sisse & Mörtberg, Christina M (2009). Autonomy and Automation in an Information Society for All.
 • van der Velden, Maja; Bratteteig, Tone; Finken, Sisse & Mörtberg, Christina M (2009). Autonomy and Automation in an Information Society for All, In Judith Ann Molka-Danielsen (ed.),  Proceedings of the 32nd Information Systems Research Seminar in Scandinavia, IRIS 32 - Inclusive design.  Høgskolen i Molde.  ISBN 9788279621201.  KAPITTEL.
 • Bratteteig, Tone; Naghsh, Amir M; Danielsson, Karin; Fischer, Gerhard; Blomberg, Jeanette & Nocera, Jose Abdelnour (2008). Distributed-PD: Challenges and Opportunities .
 • Sem, Idunn; Smørdal, Ole & Bratteteig, Tone (2008). Nordic Design Research Conference 2009 . [html ].
 • Bratteteig, Tone (2007). A matter of digital materiality.
 • Bratteteig, Tone (2007). Design @ Work: Session Introduction.
 • Bratteteig, Tone (2007). Digital Design.
 • Bratteteig, Tone (2007). Digital design: informatikk i en flerfaglig kontekst.
 • Bratteteig, Tone (2007). Exploring Digital Design.
 • Bratteteig, Tone (2007). Extending the Designer-User Boundary with User Generated Content.
 • Bratteteig, Tone (2007). Systems development: design and use of information systems in a multidisciplinary perspective.
 • Bratteteig, Tone (2007). Systemutvikling - samarbeid og konflikt.
 • Bratteteig, Tone (2007). The complexity of design work (commentary).
 • Bratteteig, Tone (2006). Design og bruk. Refleksjoner rundt innhenting av reell bruksinformasjon.
 • Bratteteig, Tone (2006). Inventing use: on complexities of design-use relationships.
 • Bratteteig, Tone (2005). Designing information systems for children.
 • Bratteteig, Tone (2005). Relations between design and use. Interpretations from Transdisciplinary Practice.
 • Bratteteig, Tone (2004). Designing Information Systems.
 • Bratteteig, Tone (2004). Participatory design in present society (welcoming plenary keynote).
 • Bratteteig, Tone (2004). Making change. Dealing with relations between design and use.
 • Bratteteig, Tone (2003, 27. november). Det digitale klasseskillet. [Radio].  NRK: Verdt å vite.
 • Bratteteig, Tone (2003). Questioning relations between gender & computers.
 • Bratteteig, Tone (2003). Systemutvikling -- relasjoner mellom design og bruk.
 • Bratteteig, Tone (2002). Working on sorting things in -- and out: real-world complexity meets computer formalisms.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 13:47 - Sist endret 11. apr. 2017 16:18