print logo

Avslutning av masterstudiet

Avsluttende eksamen består av innlevering og sensur av oppgaven, og en offentlig presentasjon med påfølgende eksaminasjon.

Forberedelse til mastergradseksamen

Før du kan levere oppgaven følgende være i orden.

  • Semesteravgiften må være betalt og semesterregistreringen fullført for det aktuelle semesteret.
  • Teoretisk pensum skal som hovedregel være fullført og bestått semesteret før selve innleveringen av oppgaven.

Oppgaven skal leveres i Studentweb og til Reprosentralen innen fristen.

Hvordan levere masteroppgaven i Studentweb

 

Det er mye å huske på i forbindelse med innlevering av oppgaven og avslutningen av masterstudiet. Hvis du er riktig registrert i Studentweb vil du få en egen epost med instrukser fra instituttet i god tid før innleveringen. Det er studentens plikt å sjekke at opplysningene i Studentweb er riktige.

Publisert 10. feb. 2011 14:00 - Sist endret 25. jan. 2016 11:26