print logo

Avslutning av masterstudiet

Avsluttende eksamen består av innlevering og sensur av oppgaven, og en offentlig presentasjon.

Forberedelse til mastergradseksamen

Før du kan melde deg opp til mastergradseksamen må følgende være klart:

  • Bachelorgraden eller tilsvarende, inkludert alle faglige krav må være bestått semesteret før innlevering av oppgaven
  • Du må betale semesteravgift og være semesterregistrert for det aktuelle semesteret
  • Teoretisk pensum skal som hovedregel være fullført og bestått ved avslutning av nest siste semester

Oppgaven skal leveres i Studentweb innen fristen.

Det er mye å huske på i forbindelse med innlevering av oppgaven og avslutningen av masterstudiet.

Publisert 10. feb. 2011 14:00 - Sist endret 29. apr. 2014 13:52