print logo

Masteroppgave ved IFI

Tema for masteroppgaven avtales med veileder.

De ulike programmene kan tilby både kort og lang oppgave, eller også kun en av disse. Dette kommer frem på programsidene.

Fremgangsmåte for å skaffe seg masteroppgave

I løpet av første semster skal du ha bestemt deg for sammensetning av teoretisk pensum og veileder. Den andre uken med intensivundervisning (masteruken) skal sette deg i stand til å gå i gang med oppgaven. Prosjektbeskrivelse og essay skal utarbeides i løpet av andre semester.

Lang masteroppgave

Arbeidet med en lang masteroppgave (60 studiepoeng) fordeles over tre semestre, men bør igangsettes i løpet av andre semester. Den teoretiske delen av masterstudiet er på 60 studiepoeng og kan fordeles mellom de tre første semesterene. Du velger selv om du ønsker en forhåndsdefinert oppgave, eller om du vil definere en egen oppgave i samarbeid med veileder. Flere studenter kan også samarbeide om en oppgave.

Lange masteroppgaver skal leveres ferdig trykket ved slutten av 4. semester med følgende leveringsfrister: 

  • 1. mai
  • 1. november

Hvis en oppgave ikke blir levert innen fristens utløp, og det ikke foreligger søknad om forlenget frist, vurderes oppgaven til stryk. Frister ved utsatt innlevering er 1. augustog 1. februar. Omfanget av en lang oppgave er normalt 100 (+/- 20) sider.

Kort masteroppgave

En kort masteroppgave (30 studiepoeng) utføres i siste semester av masterstudiet, etter at alle teoretiske emner er bestått. Under arbeidet med en kort oppgave vil du normalt kunne forvente å få to timers veiledning per uke.

Arbeidet med masteroppgaven skal gjennomføres i løpet av 17 uker. Oppgaven har en endelig start- og sluttdato. Dersom oppgaven ikke blir levert innen fristen, vurderes oppgaven til stryk.

  • For vårsemesteret er det normalt utlevering av oppgave (start) første arbeidsdag (mandag) i uke 3, og innlevering første arbeidsdag (mandag) i uke 21. Avsluttende mastergradseksamen og presentasjon blir lagt til uke 24 eller 25. Hvis 1. mai og/eller 17. mai faller på en arbeidsdag forlenges innleveringsfristen tilsvarende.
  • For høstsemesteret er det normalt utlevering av oppgave (start) første arbeidsdag (mandag) i uke 34, og innlevering første arbeidsdag (mandag) i uke 51. Avsluttende mastergradseksamen inkl. presentasjon blir lagt til uke 3 eller 4.

Ved særskilte behov for andre utleveringstidspunkt for oppgaven kan student og veileder søke om dette til programrådet, innleveringstidspunktet vil bli justert tilsvarende.

En kort oppgave betraktes som innlevert når den er levert i det foreskrevne antall trykte eksemplarer, eller når den er innlevert til Reprosentralen for trykking (kvittering fra Reprosentralen må fremlegges).

Omfanget av en kort oppgave er normalt 70 (+/- 20) sider.

Deltidsstudenter eller studenter som av ulike årsaker ikke kan følge full studieprogresjon det aktuelle semesteret bør ikke velge en kort oppgave.

Publisert 14. des. 2010 10:24 - Sist endret 30. apr. 2013 10:00