print logo

Kandidattilstelninger

Tidligere

Tid og sted: 18. jun. 2014 14:15 - 17:00, Ole-Johan Dahls hus

Department of Informatics is pleased to invite all candidates who have submitted their thesis during the spring semester of 2014 to a formal reception. There will be a ceremony with the award of a temporary diploma. Candidates, supervisors, family, friends and fellow students are all welcome!

Tid og sted: 18. des. 2013 14:15 - 17:00, Ole-Johan Dahls hus

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av høstsemesteret 2013 til en formell seremoni med utdeling av vitnemål. Kandidatenes veiledere, familie, venner og medstudenter er også hjertelig velkomne!

Tid og sted: 20. jun. 2013 14:15 - 17:00, Ole-Johan Dahls hus
Tid og sted: 20. des. 2012 14:15 - 16:00, Ole-Johan Dahls hus
Tid og sted: 21. jun. 2012 14:15 - 16:00, Ole-Johan Dahls hus
Tid og sted: 20. des. 2011 14:15 - 16:00, Ole-Johan Dahls hus
Tid og sted: 22. jun. 2011 14:15 - 16:00, Ole-Johan Dahls hus