Kandidattilstelninger

Kommende arrangementer

Tid og sted: 14. juni 2017 14:15 - 16:30, Ole Johan Dahls hus

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av vårsemesteret 2017 til en formell seremoni med utdeling av vitnemål og en liten gave fra instituttet. Kandidatenes veiledere, familie, venner og medstudenter er også hjertelig velkomne!

Tid og sted: 14. juni 2017 14:15 - 16:30, Ole Johan Dahls hus, Auditorium Simula

Department of Informatics is pleased to invite all candidates who have submitted their thesis during the spring semester of 2017 to a formal reception. There will be a ceremony with the award of a temporary diploma. Candidates, supervisors, family, friends and fellow students are all welcome!