Masterpresentasjon Myre

Autonom rørdeteksjon på havbunnen - Deteksjon av rørledninger i data fra multistråle-ekkolodd
Publisert 15. juni 2017 11:04 - Sist endret 15. juni 2017 11:04