Wizard for dokumentutfylling

Det følger av personopplysningsloven § 15 at «I avtalen med den behandlingsansvarlige skal det også gå frem at databehandleren plikter å gjennomføre sikringstiltak som følger av § 13». Dette innebærer at en organisasjon som bruker av ekstern tjenesteleverandør må inngå en databehandleravtale for oppfylle kravene i personopplysningsloven § 13, samt kapittel 2 i forskriftene, som regulerer informasjonssikkerhet. Det å kunne oppfylle, synliggjøre og dokumentere oppfyllelse av kravene til informasjonssikkerhet er en naturlig del av et internkontrollsystem.

Av Datatilsynet praksis framgår at mange virksomheter som benytter en ekstern databehandler ikke har klart å etablere et slikt system. Datatilsynet kan da straffe verksomheten ved å ilegge et gebyr.

Dokumentasjonen av internkontrollsystemet er omfattende. Hvilke dokumenter det konkret er snakk om framgår av Datatilsynets sider med maler for internkontrollsystem. Jeg har erfaring med at mange virksomheter gir opp å etablere denne dokumentasjonen fordi de ikke har personale som mestrer utfyllingen.

En wizard (programvareveiviser) en type grensesnitt som presenterer en bruker med en rekke dialogbokser som fører brukeren gjennom en rekke veldefinerte trinn. Oppgaver som er komplekse, sjeldne utført eller ukjente, kan ofte utføres raskere og mer presist ved hjelp av en wizard.

Selskapet Hannemyr Nye Medier er i ferd med å utvikle et WCMS som kan støtte behandlingsansvarlige i å håndtere internkontroll-

I denne oppgaven skal studenten benytte metoder fra informasjonarkitektur og brukerorientert til å designe <em>wizard</em> for utfylling av intenkontrolldoumentasjonen. Det kan også benyttes teknikker fra gamification til å motivere brukeren til å fylle ut doumentene, og som senere kan benyttes i overnevnte WCMS.

Oppgaven kan evt. fokuseres mot å lage en wizard for utfylling av et annet komplekst dokument.  Studenten velger da hvilket dokument dette skal være.

 

 

 

Publisert 16. aug. 2017 11:59 - Sist endret 6. nov. 2017 12:22

Veileder(e)

Omfang (studiepoeng)

60