Radarsensor for identifikasjon

En krevende og ofte begrensende funksjon innenfor robotikk er gode sensorer. En rekke lys-baserte sensorer er utviklet for navigasjon fra enkle infrarøde detektorer til mer avanserte kamera-baserte metoder. De fleste robot anvendelser er støttefunksjoner til mennesker. En viktig funksjon er derfor identifikasjon av den/de individene som støttes av roboten. Etterrettelige identifikasjonsfunksjoner av mennesker er derfor en ønsket funksjon, men ganske vanskelig å realisere. Bildeanalyse er mulig, men krevende. Naturlig nok gjenkjennes ofte ansikter (som vanligvis ikke er tildekket).

Et mulig alternativ er å bruke elektromagnetiske signaler som ”ser igjennom” klærne og gir refleksjoner primært fra kroppsoverflaten. Radiobølger har langt på vei slike egenskaper. En radar måler nettopp reflektert energi fra kroppsoverflaten og kan i prinsippet anvendes til en mer robust identifikasjon. Radarteknologi er primært utviklet for identifikasjon på lang avstand (tenk på radarantennen som snurrer på båter). Ved NANO-gruppen har vi utviklet en banebrytende, ny radarteknologi som både er liten (single chip) og fungerer på kort hold. Teknologien er industrialisert i selskapet, Novelda AS (www.novelda.com) og er allerede anvendt i en rekke sensoranvendelser. Med denne teknologien er det potensielt mulig å lage en identifikasjonssensor med radar. Tanken er å lage en radarsignatur som er mest mulig unik for hver person/dyr. Innenfor radar analyse brukes ofte ”Radar Cross Section (RCS” som enn ganske robust signatur på fly/båter.

Forskningsoppgaven er å finne gode metoder for identifikasjon av mennesker/dyr ved hjelp av Novelda radar. En adaptiv algoritme er sikkert nødvendig som ”lærer” forskjellige objekter som skal identifiseres. Oppgaven er nok utfordrende, men gir mulighet til å utforske ny og spennende norsk teknologi.

Publisert 23. sep. 2014 16:14 - Sist endret 23. sep. 2014 17:18

Omfang (studiepoeng)

60