Studielaben

Studielaben er et tiltak som skal gjøre det lettere for deg som ny student å komme under huden på informatikkfaget. Studielaben består av en rekke personer som arbeider for å gjøre studiehverdagen din mer effektiv, spennende og oversiktlig. Arbeidet i Studielaben er særlig rettet mot bachelorstudenter i første studieår, men også andre studenter kan ha glede av aktiviteten.

Hva gjør vi?

  • Studielaben ansetter eller samarbeider tett med de viktigste gruppene av studenthjelpere, nemlig gruppelærere og terminalvakter. Gruppelærere er viderekomne studenter som er ansatt for å drive de såkalte gruppeøvelsene i hvert enkelt emne.
  • Terminalvakter i Ole-Johan Dahls hus holder til i ekspedisjonen i 1. etasje og hjelper studenter med problemer knyttet til bruk av maskiner og programvare.
  • Laptophjelp ved semesterstart kan hjelpe deg med å tilpasse laptop'en din slik at den fungerer optimalt i studiet.
  • Vi gjennomfører egne kurs i studiestrategier. Her vil du lære hva som er spesielt ved det å studere i forhold til det å gå på videregående skole, hvordan du kan få mest mulig ut av både forelesninger og egeninnsats, og hvordan du kan organisere studiehverdagen din best mulig.
  • Ønsker du en samtale om studieplaner, progresjon eller studentlivet forøvrig kan du sende en e-post til studielaben@ifi.uio.no.
  • Studielaben er sterkt engasjert i instituttets jenteprosjekt, som har som mål å uteksaminere flere kvinnelige informatikere.
  • Vi samarbeider med studentforeningene i utviklingen av gode studentmiljøer, både faglig og gjennom sosiale aktiviteter.
  • Studielaben gjennomfører undersøkelser blant studentene, følger med på kurskritikk og produserer statistikk over blant annet frafall og resultater for å identifisere områder for tiltak og evaluere gjennomførte endringer.
  • Sist, men ikke minst: Ansatte i Studielaben underviser i en rekke emner, og er opptatt av å videreutvikle undervisningen ved instituttet. Som et ledd i dette eksperimenterer vi med nye undervisningsformer i egne emner og i samarbeid med andre forelesere.

Studielaben er avhengig av din aktivitet og kritikk for å lykkes og bli bedre.

Velkommen til oss!

Publisert 23. mars 2011 20:15 - Sist endret 22. juni 2016 11:43