Studielaben

Studielaben er et tiltak som skal gjøre det lettere for deg som ny student å komme under huden på informatikkfaget. Studielaben består av en rekke personer som arbeider for å gjøre studiehverdagen din mer effektiv, spennende og oversiktlig. Arbeidet i Studielaben er særlig rettet mot bachelorstudenter i første studieår, men også andre studenter kan ha glede av aktiviteten.

resource:media-player: Template not found for name "layouts/videoref/media-player.ftl". The name was interpreted by this TemplateLoader: MultiTemplateLoader(loader1 = org.springframework.ui.freemarker.SpringTemplateLoader@3c5d78fd, loader2 = org.springframework.ui.freemarker.SpringTemplateLoader@5d0879d5, loader3 = ClassTemplateLoader(resourceLoaderClass=org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerConfigurer, basePackagePath="" /* relatively to resourceLoaderClass pkg */)).

Hva gjør vi?

  • Studielaben ansetter eller samarbeider tett med de viktigste gruppene av studenthjelpere, nemlig gruppelærere og terminalvakter. Gruppelærere er viderekomne studenter som er ansatt for å drive de såkalte gruppeøvelsene i hvert enkelt emne.
  • Terminalvakter i Ole-Johan Dahls hus holder til i ekspedisjonen i 1. etasje og hjelper studenter med problemer knyttet til bruk av maskiner og programvare.
  • Laptophjelp ved semesterstart kan hjelpe deg med å tilpasse laptop'en din slik at den fungerer optimalt i studiet.
  • Vi gjennomfører egne kurs i studiestrategier. Her vil du lære hva som er spesielt ved det å studere i forhold til det å gå på videregående skole, hvordan du kan få mest mulig ut av både forelesninger og egeninnsats, og hvordan du kan organisere studiehverdagen din best mulig.
  • Ønsker du en samtale om studieplaner, progresjon eller studentlivet forøvrig kan du sende en e-post til studielaben@ifi.uio.no.
  • Studielaben er sterkt engasjert i instituttets jenteprosjekt, som har som mål å uteksaminere flere kvinnelige informatikere.
  • Vi samarbeider med studentforeningene i utviklingen av gode studentmiljøer, både faglig og gjennom sosiale aktiviteter.
  • Studielaben gjennomfører undersøkelser blant studentene, følger med på kurskritikk og produserer statistikk over blant annet frafall og resultater for å identifisere områder for tiltak og evaluere gjennomførte endringer.
  • Sist, men ikke minst: Ansatte i Studielaben underviser i en rekke emner, og er opptatt av å videreutvikle undervisningen ved instituttet. Som et ledd i dette eksperimenterer vi med nye undervisningsformer i egne emner og i samarbeid med andre forelesere.

Studielaben er avhengig av din aktivitet og kritikk for å lykkes og bli bedre.

Velkommen til oss!

resource:tags: Template not found for name "layouts/keywords.ftl". The name was interpreted by this TemplateLoader: MultiTemplateLoader(loader1 = org.springframework.ui.freemarker.SpringTemplateLoader@3c5d78fd, loader2 = org.springframework.ui.freemarker.SpringTemplateLoader@5d0879d5, loader3 = ClassTemplateLoader(resourceLoaderClass=org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerConfigurer, basePackagePath="" /* relatively to resourceLoaderClass pkg */)).
Publisert 23. mar. 2011 20:15 - Sist endret 22. jun. 2016 11:43
resource:email-friend: Template not found for name "layouts/email-a-friend.ftl". The name was interpreted by this TemplateLoader: MultiTemplateLoader(loader1 = org.springframework.ui.freemarker.SpringTemplateLoader@3c5d78fd, loader2 = org.springframework.ui.freemarker.SpringTemplateLoader@5d0879d5, loader3 = ClassTemplateLoader(resourceLoaderClass=org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerConfigurer, basePackagePath="" /* relatively to resourceLoaderClass pkg */)). resource:share-at: Template not found for name "layouts/share-at.ftl". The name was interpreted by this TemplateLoader: MultiTemplateLoader(loader1 = org.springframework.ui.freemarker.SpringTemplateLoader@3c5d78fd, loader2 = org.springframework.ui.freemarker.SpringTemplateLoader@5d0879d5, loader3 = ClassTemplateLoader(resourceLoaderClass=org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerConfigurer, basePackagePath="" /* relatively to resourceLoaderClass pkg */)).
resource:comments: Template not found for name "commenting/comments-component.ftl". The name was interpreted by this TemplateLoader: MultiTemplateLoader(loader1 = org.springframework.ui.freemarker.SpringTemplateLoader@3c5d78fd, loader2 = org.springframework.ui.freemarker.SpringTemplateLoader@5d0879d5, loader3 = ClassTemplateLoader(resourceLoaderClass=org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerConfigurer, basePackagePath="" /* relatively to resourceLoaderClass pkg */)).