Sommerjobber 2017

Vil du bruke noen uker av sommeren på å forberede fremtidens undervisning på Ifi? Ifi og Studielaben har gleden av å utlyse en rekke sommerjobber for 2017 til Ifi-studenter.

Utsatt søknadsfrist: 21. mai (skjema stenger natt til 22.5).

Mye av arbeidet vil gjøres i fellesskap uten tett oppfølging fra fast ansatte. Samarbeidsevner og selvstendighet er derfor viktig for alle stillingene. Endelig utforming av arbeidsoppgaver for hver stilling tilpasses de som bli ansatt og slik at det ligger best mulig til rette for samarbeid og erfaringsdeling.

I utgangspunktet er det snakk om 3-4 uker full stilling som lønnes med timelønn etter satser som for gruppelærere. Aktuelle arbeidsperioder er uke 24-27 og 31-33. Arbeidssted vil være Ole-Johan Dahls hus.

Nettkurs (videreføring av Mini-MOOC prosjektet)

Prosjektet utvikler mindre, nettbaserte kurs utenom de ordinære, studiepoenggivende emnene. Fjorårets prosjekt resulterte i en nettbasert  Forkurs i informatikk.

Aktiviteter 2017:

 1. Videreutvikle nettbasert forkurs - oppdatere og utvide innhold, samt produsere nye typer ressurser som utnytter plattformen Open edX
 2. Utvikle ressurser for nytt nettkurs - antakelig for gruppelærere

2 studenter i ca 3-4 uker.  Grundighet og interesse for nettbasert undervisning, læringsplattformer/ verktøy og multimedia blir vektlagt. Minst en som ansettes må ha erfaring med mottak av nye studenter (Forkurs-orakel, termvakt, gruppelærer, laptop-hjelp). Minst en som ansettes må ha erfaring som gruppelærer fra flere emner.

Nye emner i objektorientert programmering

Prosjektet skal forberede og legge til rette for de nye førsteårsemnene i programmering, IN1000 (Python) og IN1010 (Java).

Aktiviteter:

 1. Utprøving av digitale læringsverktøy
 2. (Videre)utvikling av ressurser inkl uke- og obligoppgaver
 3. (Videre)utvikling av opplegg og ressurser for gruppeundervisning

Her ønsker vi å ansette 2-3 studenter for ca 3 uker som samarbeider på tvers av aktiviteter etter behov. Ønskede kvalifikasjoner (alle trenger ikke alt) er erfaring med installasjon/ drift/ scripting/ tilpasning av open-source programvare, gruppelærererfaring, god kjennskap til Python (og Java) og interesse for programmeringsundervisning og -trening.

Peer-review opplegg i IN1020

Her trenger vi 1-2 studenter som skal legge til rette for peer review (hverandre-retting, mao at studenter gir tilbakemelding på hverandres besvarelser) i det nye emnet Introduksjon til datateknologi (IN1020).

Aktuelle aktiviteter:

 1. Uvikling av oppgaver
 2. Gjennomgang av evalueringskriterier
 3. Retteveiledning
 4. Utprøving av ulike online systemer som tilbyr dette

Kvalifikasjoner

Ikke et krav, men helst noen som har tatt inf1400 eller inf2270 og/eller vært med på et peer-review opplegg tidligere.

Prosjekt studiestart 2017

Prosjektgruppen består av ansatte fra studieadminstrasjonen, Studielaben, fagpersoner og fadderstyret. Vi skal utvikle et nytt rammeverk for studiestart slik at den i fremtiden blir personuavhengig. Det skal bli enklere å utveksle erfaringer på tvers av de ulike instituttene på MN-fakultetet. Til dette arbeidet ønsker vi å engasjere 1-2 studenter til å være med i prosjektgruppen. Videre ønsker vi også at studentene arbeider ut over høsten med å se på nye muligheter basert på årets erfaring.

Aktuelle aktiviteter:

 1. Dokumentere og evaluere årets semesterstart
 2. Delta på møter
 3. Utarbeide gjøremålsliste

For mer informasjon om stillingen, kontakt Omid

Kvalifikasjoner

Strukturert og pliktoppfyllende student.

 


Kontaktperson: Siri A M Jensen

Publisert 8. mai 2017 09:58 - Sist endret 23. nov. 2017 11:01