Opptak/Podcast

Med opptak/podcast forstås opptak av lyd, video og presentasjoner i undervisnings- og møterom i IFI2 som blir tilgjengeliggjort over nett fra en medieserver.

Møterom med AV-utstyr (videoprojektor, lerret og lyd)

Opptak/Podcast

Per i dag støttes kun opptak av presentasjon (PC/Mac) og talelyd i enkelte av undervisningsrommene i IFI2. Det benyttes da en programvaretjeneste som kalles Camtasia Relay.

Den enkleste form for bruk av Camtasia Relay innebærer at talelyd og presentasjon på lærermaskin blir lagret og tilgjengeliggjort på en sentral server. Brukergrensesnittet er enkelt.

Videoopptak med fastmontert kamera i IFI2 støttes ikke foreløpig. Kamera må evt medbringes av den enkelte bruker.

Ved bruk av Camtasia Relay i rom uten talelydanlegg (mikrofon) må mikrofon medbringes og tilkobles datamaskinen der man kjører Camtasia Relay.

Camtasia Relay

Camtasia Relay er en programvaretjeneste for opptak av presentasjon og talelyd som tilbys gjennom Uninett.

Mer info om denne tjenesten og brukerveiledninger finnes her:

http://www.uio.no/tjenester/it/maskin/programvare/mer-om/om-inst/windows/techsmithrelayrecorder/

-----

Kontakt drift@ifi.uio.no, tlf. 22852714 for ytterligere spørsmål.

Publisert 13. mars 2014 13:39 - Sist endret 14. okt. 2016 09:16